Ajankohtaista

Virkistyspäivään lähteviä ihmisiä Siuruan työväentalon pihamalla.
Siuruan kyläläiset lähtivät virkistyspäivän viettoon.


2.8.2022

Hankkeen ensimmäinen virkistyspäivä vei Taivalkoselle

PoPLin Eloa ja iloa kylille -hankkeen ensimmäinen virkistyspäivä järjestettiin Pudasjärven Siuruan kyläläisille tiistaina 26. heinäkuuta.

Retkellä vierailtiin Taivalkoskella Suomen vanhimmalla kaupalla, Jalavan kaupalla, sekä nautittiin Taivalkosken Näyttämön Tankki täyteen – Maallamuuttajat -kesäteatteriesityksestä. Virkistyspäivä keräsi runsaslukuisen osallistujamäärän Siuruan kyläalueelta.

Kiitos onnistuneesta ja viihdyttävästä virkistyspäivästä kuuluu Siuruan kyläläisille, Taivalkosken Liikenteelle, Jalavan Kauppa ja Pirttikahvilalle sekä Taivalkosken Näyttämölle.


21.2.2022

PoPLi tuo eloa ja iloa kylille 

Tammikuun alussa käynnistyneessä, PoPLin toteuttamassa Eloa ja iloa kylille -hankkeessa alkutalvi on hurahtanut toimintaa suunniteltaessa ja startatessa. Maaseuturahaston kautta rahoitettavassa hankkeessa tavoitellaan erityisesti maaseutualueiden ikäihmisten ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja kylien elinvoimaisuuden lisäämistä kyläkohtaisten palvelu- ja virkistyspäivien sekä vuorovaikutteisten tapahtumien avulla. Hyviä toimintamalleja jaetaan vertaistapaamisissa ja seminaareissa sekä materiaalituotannon kautta. Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien, kylien, yhdistysten, paikallisten palveluntuottajien ja verkostojen kanssa. Toiminta-alueena on PoPLin toimialue Pohjois-Pohjanmaalla (22 kuntaa). 

Säännöllistä kylätoimintaa 

Kevään 2022 aikana kartoitetaan halukkaita kyliä käynnistämään oman kylän palvelupäivien suunnittelu ja toteutus. Sisällöt suunnitellaan eri toimijoiden yhteistyönä kylien tarpeiden mukaisesti. Ensimmäiset viisi kylää pääsevät toteuttamaan palvelupäiviä hankkeen tukemana syksyllä 2022. Kyläläisillä on myös mahdollisuus virkistyspäiviin kuntakeskuksissa sekä kyläpäälliköiden vertaistapaamisiin. Mukana olevat kylät vaihtuvat syys- ja kevätkausittain, joten säännöllistä toimintaa järjestetään hankkeen aikana vähintään 20 kylällä. 

Olisiko kylälläsi kiinnostusta lähteä toteuttamaan palvelupäiviä? Ota yhteyttä tanja.loytynoja@popli.fi. 

Pop-up-tapahtumia kylillä ja kuntakeskuksissa

Hankkeessa järjestetään myös hyvinvointia edistäviä pop-up-tapahtumia ympäri maakuntaa. Tapahtumia voidaan toteuttaa paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä lähi- että etätoteutuksena. Etäyhteyksiä hyödyntämällä kaikille avoimiin tapahtumiin voi osallistua esimerkiksi kotoa, kylätalolta tai palvelukodista käsin koko hankealueelta. Osa sisällöistä toteutetaan tallenteina, jotka ovat myös keskeisten sidosryhmien, kuten alueen kuntien hyödynnettävissä.  

Tulevaa toimintaa

Keväällä 2022 Eloa ja iloa kylille -hanke on mukana toteuttamassa seuraavia tapahtumia:

Tulossa on myös tallennesarja terveysalan asiantuntijalta hyvinvointiin liittyvistä teemoista. 

Toivomme kuntia, yhdistyksiä ja paikallisia palveluntarjoajia mukaan tuottamaan sisältöjä tapahtumiin. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on suunnitteilla sopiva tapahtuma, idea tai toimintamalli hyvinvointi-, virkistys- ja lähipalvelujen tuottamiseksi maaseutualueiden ikäihmisille ja kylien asukkaille. 

Tervetuloa mukaan!