Ajankohtaista


19.10.2022

Kylien haku kevätkaudelle 2023 on käynnissä

Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana kartoitetaan kiinnostuneita kyliä käynnistämään oman kylän palvelupäivien suunnittelu ja toteutus. Seuraavat viisi kylää pääsevät toteuttamaan palvelupäiviä hankkeen tukemana kevätkaudella 2023.

Hankkeessa järjestetään säännöllistä kylätoimintaa maaseutualueiden kylillä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Mukaan valittavilla kylillä toteutetaan kaikille avoimia matalan kynnyksen palvelupäiviä kyläkohtaisten tarpeiden mukaisesti liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Lisäksi järjestetään kyläläisille kohdennettuja virkistyspäiviä kuntakeskuksiin. Tavoitteena on, että kylien asukkaat pääsevät kokeilemaan erilaisia hyvinvointipalveluja lähellä kotiaan ja tutustumaan palveluntarjoajiin. Samalla testataan toimintamallia, jonka kautta yhdistykset ja yritykset sekä kunnat voisivat jatkossa tarjota palvelujaan myös kuntakeskusten ulkopuolella. Lisäksi järjestetään vertaistapaamisia, joissa kylätoimijoille tarjotaan mahdollisuus verkostoitumiseen ja kokemusten jakamiseen.

Mukana olevat kylät vaihtuvat syys- ja kevätkausittain. Hankkeen ensimmäiset kylät syyskaudelta 2022 ovat Laitasaari (Muhos), Markkuu (Tyrnävä), Pirttikoski (Pyhäjoki) sekä Siurua (Pudasjärvi).


30.9.2022

Kunnon Mummola tulee kylään!

PoPLin Eloa ja iloa kylille -hanke tuo loppuvuoden aikana senioreille suunnatun hyvinvointitapahtuman viidelle kylälle Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueella (pois lukien Kalajokilaakso).

Maksuttomassa, päiväaikaan järjestettävässä tapahtumassa (3 h) on mahdollisuus osallistua tasapainoa, lihasvoimaa ja toimintakykyä arvioiviin Kunnon Mummola -testeihin ja kehonkoostumusmittaukseen (InBody) sekä saada palautetta testituloksista. Testeihin ovat tervetulleita kaikki yli 65-vuotiaat, niin naiset kuin miehetkin. Lisäksi tapahtuma sisältää hyvinvointiluennon ja ohjatun jumppatuokion. Kylätoimijat voivat halutessaan järjestää tapahtumaan yhteisen kahvitteluhetken.

Helpot Kunnon Mummola -testit sisältävät yhdellä jalalla seisomisen, 5 x tuolilta ylösnousun, timed up and go -toimintakykytestin (kävelytestin) sekä käden puristusvoiman mittauksen. Kunnon Mummola on Lapin Liikunta ry:n kehittämä toimintamalli, jonka avulla pyritään ehkäisemään ikäihmisten kaatumisia.   

PoPLin Eloa ja iloa kylille -hankkeessa edistetään maaseutualueiden ikäihmisten ja kyläläisten hyvinvointia ja kylien elinvoimaisuutta palvelu- ja virkistyspäivien sekä erilaisten hyvinvointitapahtumien kautta.

Kutsu meidät kylään! 

Lisätietoja hyvinvointitapahtumasta: Tanja Löytynoja, tanja.loytynoja@popli.fi, p. 050-3565144.


21.2.2022

PoPLi tuo eloa ja iloa kylille 

Tammikuun alussa käynnistyneessä, PoPLin toteuttamassa Eloa ja iloa kylille -hankkeessa alkutalvi on hurahtanut toimintaa suunniteltaessa ja startatessa. Maaseuturahaston kautta rahoitettavassa hankkeessa tavoitellaan erityisesti maaseutualueiden ikäihmisten ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja kylien elinvoimaisuuden lisäämistä kyläkohtaisten palvelu- ja virkistyspäivien sekä vuorovaikutteisten tapahtumien avulla. Hyviä toimintamalleja jaetaan vertaistapaamisissa ja seminaareissa sekä materiaalituotannon kautta. Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien, kylien, yhdistysten, paikallisten palveluntuottajien ja verkostojen kanssa. Toiminta-alueena on PoPLin toimialue Pohjois-Pohjanmaalla (22 kuntaa). 

Olisiko kylälläsi kiinnostusta lähteä toteuttamaan palvelupäiviä? Ota yhteyttä tanja.loytynoja@popli.fi. 

Pop-up-tapahtumia kylillä ja kuntakeskuksissa

Hankkeessa järjestetään myös hyvinvointia edistäviä pop-up-tapahtumia ympäri maakuntaa. Tapahtumia voidaan toteuttaa paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä lähi- että etätoteutuksena. Etäyhteyksiä hyödyntämällä kaikille avoimiin tapahtumiin voi osallistua esimerkiksi kotoa, kylätalolta tai palvelukodista käsin koko hankealueelta. Osa sisällöistä toteutetaan tallenteina, jotka ovat myös keskeisten sidosryhmien, kuten alueen kuntien hyödynnettävissä.  

Toivomme kuntia, yhdistyksiä ja paikallisia palveluntarjoajia mukaan tuottamaan sisältöjä tapahtumiin. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on suunnitteilla sopiva tapahtuma, idea tai toimintamalli hyvinvointi-, virkistys- ja lähipalvelujen tuottamiseksi maaseutualueiden ikäihmisille ja kylien asukkaille. 

Tervetuloa mukaan!