Ajankohtaista

5.12.2023

Vielä ehtii mukaan hankkeen yhteistyökyläksi

Eloa ja iloa kylille -hankkeen toiminta-aikaa on jäljellä vajaa vuosi. Muutamilla kylillä on vielä mahdollisuus lähteä mukaan toteuttamaan palvelupäiviä keväälle 2024. Tänä syksynä mukaan on saatu kyliä kuudesta kunnasta: Haapavedeltä (Ojakylä), Lumijoelta (Varjakka), Merijärveltä (Pyhänkoski), Pyhännältä (Lamujoki-Ojalankylä), Siikalatvalta (Laakkola ja Leskelä) ja Vaalasta (Veneheitto).

Syksyn palvelupäivät ovat rakentuneet hyvinvointi-, terveys-, toimintakyky- ja turvallisuusteemojen ympärille. Tietoa on saatu esimerkiksi ensiavusta, kaatumisen ehkäisystä, sydänterveydestä sekä turvallisesta lääkehoidosta. Kaikille sopivat jumpat sekä paritanssi ovat saaneet kyläläiset liikkeelle. Tulossa on myös jouluinen kädentaitopäivä.

Myös Kunnon Mummola -testit ovat olleet keskeinen osa hankkeen toimintaa. Kuntakeskusten lisäksi niitä on järjestetty myös kylillä. Lokakuussa toteutettiin kaksipäiväinen Kunnon Mummola tulee kylään! -kiertue Siikalatvan neljällä kylällä. Testit ovat olleet suosittuja myös kylien palvelupäivissä.

Yhteistyökylien palvelupäivien lisäksi hanke järjestää myös yksittäisiä tapahtumia sekä toteuttaa niitä yhteistyössä eri tahojen kanssa. Esimerkiksi lauantaina 9. joulukuuta Rytingin kaupan pihapiirissä järjestetään pieni joulutori, jonne hanke on järjestänyt kaikille sopivan tonttujumpan sekä autokuljetuksen sitä tarvitseville.

Tervetuloa kaikille avoimiin palvelupäiviin. Hyvää ja rauhallista loppuvuotta!

Olisiko kylänne kiinnostunut kehittämään toimintaansa palvelupäivien kautta? Mikäli kiinnostus yhteistyöhön heräsi, ottakaa yhteyttä hanketyöntekijöihin.

7.6.2023

Kolmas kylähakukierros käynnissä

Eloa ja iloa kylille -hanke on saavuttanut puolivälin. Haemme parhaillaan kyliä mukaan toteuttamaan palvelupäiviä ensi syksylle. Elo-joulukuun välillä toteutettavissa palvelupäivissä painotetaan erityisesti ikäihmisiä hyödyttäviä palveluja sekä arkipäivisin tapahtuvaa toimintaa. Yhteistyökyliä etsitään etenkin kunnista, joissa hankkeen palvelupäiviä ei ole vielä toteutettu.

Kaikille avoimet palvelupäivät suunnitellaan kylien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Päivät voivat olla esimerkiksi liikunta-, hyvinvointi- ja turvallisuusaiheisia ja ne voidaan toteuttaa yhdessä kuntien, yhdistysten ja paikallisten palveluntuottajien kanssa. Tapahtumat voidaan järjestää kylätalolla tai jossain muussa kyläläisten yhteisessä kokoontumispaikassa. Kyläläisillä on mahdollisuus myös yhteen virkistyspäivään, jolloin on mahdollista tutustua esimerkiksi lähiseudun liikunta- ja kulttuuripalveluihin.

Kylien palvelu- ja virkistyspäivien lisäksi Eloa ja iloa kylille -hanke on vierailut aktiivisesti kunnissa ja kyläkeskuksissa Kunnon Mummola -testitapahtumien yhteydessä. Hankkeella oli myös päävastuu huhtikuussa Ouluhallilla järjestetystä senioreille suunnatusta Ainot ja Reinot liikkeelle -liikuntatapahtumasta. Elokuussa on luvassa On pop liikkua -liikuntapäivä Oulussa.

Eloa ja iloa kylille -hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan 22 kunnan alueella (pois lukien Kalajokilaakso). Mukana olevat kylät vaihtuvat syys- ja kevätkausittain. Ensimmäiset kylät olivat mukana syyskaudella 2022 ja toiset kevätkaudella 2023. Yhteistyökylät ja tapahtumat löytyvät hankkeen tapahtumasivulta.

Eloa ja iloa alkaneeseen kesään!

1.3.2023

Eloa ja iloa kylille -hankkeen yhteistyökylien tapaaminen

Eloa ja iloa kylille -hankkeen ensimmäinen yhteistyökylien tapaaminen järjestettiin Muhoksen Laitasaaren koululla 15. helmikuuta. Paikalle saapui kylätoimijoita Laitasaaren lisäksi Markkuulta, Siurualta, Pohjois-Iistä ja Vepsältä. Etäyhteyden välityksellä tilaisuuteen osallistui toimijoita myös Ahmaksen, Jokijärven ja Niskan kyliltä.

Tapaamisessa kylät esittäytyivät, kertoivat toiminnastaan sekä menneistä ja tulevista palvelupäivistään. Vinkkejä jaettiin mm. rahoituksen hakemisesta sekä kylien toiminnan ja palvelujen kehittämisestä. Kylien välisiä vierailujakin ryhdyttiin suunnittelemaan.

Etäyhteydellä tapahtumaan osallistui myös Korpisen kyläseura, joka esitteli kylän virkistyspäivien (palvelupäivien) toimintamallia. Pudasjärven Korpisella on järjestetty virkistyspäiviä jo vuosikymmenen ajan. Kylällä on säännöllisesti tarjolla hieronta- ja hiustenleikkuupalveluita sekä omakustanteinen lounas. Vuosien varrella kylätalolla on järjestetty myös luentoja, jumppaa, terveyspalveluja sekä erilaisia tapahtumia. Korpisen virkistyspäivät toimivat hyvänä esimerkkinä toiminnan juurruttamisesta kyläkeskukseen.

Kylätoimijoiden vertaistapaamisia järjestetään hankkeen aikana 3–4 kertaa. Tapaamisissa on mahdollisuus verkostoitua, jakaa kokemuksia ja vinkkejä sekä saada vertaistukea kylien toimintaan.

Hankkeen ensimmäinen yhteistyökylien tapaaminen järjestettiin Laitasaaren koululla ja etäyhteydellä.


10.1.2023

Uudet yhteistyökylät ja kevätkauden toimintaa

Eloa ja iloa kylille -hankkeen toinen toimintavuosi on käynnistynyt kevätkauden tapahtumien suunnittelulla. Uusina yhteistyökylinä aloittavat Jokijärvi (Taivalkoski), Pohjois-Ii (Ii), Vepsä (Oulu), Ahmas-Niska (Utajärvi) ja Kurkijärvi (Kuusamo), joiden kanssa toteutetaan kaikille avoimia palvelupäiviä kylillä sekä kyläläisille kohdennettuja virkistyspäiviä tammi-kesäkuun aikana.  

Vuoden ensimmäinen palvelupäivä on tulossa Jokijärvellä, missä vietetään hyvinvointipäivää 24.1. Päivän aikana on mahdollisuus hyödyntää hierojan ja kampaajan palveluja, mittauttaa verenpaine ja -sokeri, osallistua lempeään joogaan ja hyvinvointiluennolle sekä saada tietoa ja opastusta Omaolo-palvelun käyttöön. Uusien yhteistyökylien lisäksi palvelupäiviä on luvassa viime syyskauden kylistä Markkuulla ja Pirttikoskella.

Alkuvuoden aikana käydään myös palautekeskustelut edellisen kauden kylien kanssa ja suunnitellaan palvelupäivien jatkomahdollisuuksia ja toimintamallin juurruttamista kylien, kuntien ja yhdistysten toimintaan. Lisäksi toteutetaan Laitasaaren kylällä hankkeen yhteistyökylien yhteinen tapaaminen, jossa jaetaan kylien kesken kokemuksia palvelupäivistä sekä kylätoiminnan ja palvelujen kehittämisestä.

Säännöllisen kylätoiminnan ohella Eloa ja iloa kylille -hanke on tuttuun tapaan mukana toteuttamassa yhteistyötapahtumia eri puolilla hankealuetta. Esimerkiksi Kärsämäellä järjestetään yhteinen kyläilta Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n Hullun Älykkäät Kylät -hankkeen kanssa 26.1. Kevään aikana jatketaan myös senioreille suunnattuja Kunnon Mummola tulee kylään! -hyvinvointitapahtumia, joiden myötä päästään tutustumaan uusiin kyliin ja niiden asukkaisiin.  

Helmikuun 1. päivä hanke järjestää kylien toivoman 72 tuntia -varautumiswebinaarin, jossa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön 72 tuntia -varautumiskouluttaja Tiina Parkkinen kertoo, kuinka voi varautua kolmen vuorokauden sähkö- ja vesikatkotilanteita varten. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä tai paikan päällä PoPLin toimitalolla.

Hankkeen tapahtumista tiedotetaan kyläkohtaisesti kylien kanavissa sekä hankkeen verkkosivuilla. Osa tapahtumista löytyy myös PoPLin tapahtumakalenterista ja somesta, joten kannattaa seurailla näitä kanavia.

Eloa ja iloa tähänkin vuoteen!


19.10.2022

Kylien haku kevätkaudelle 2023 on käynnissä

Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana kartoitetaan kiinnostuneita kyliä käynnistämään oman kylän palvelupäivien suunnittelu ja toteutus. Seuraavat viisi kylää pääsevät toteuttamaan palvelupäiviä hankkeen tukemana kevätkaudella 2023.

Hankkeessa järjestetään säännöllistä kylätoimintaa maaseutualueiden kylillä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Mukaan valittavilla kylillä toteutetaan kaikille avoimia matalan kynnyksen palvelupäiviä kyläkohtaisten tarpeiden mukaisesti liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teemoista. Lisäksi järjestetään kyläläisille kohdennettuja virkistyspäiviä kuntakeskuksiin. Tavoitteena on, että kylien asukkaat pääsevät kokeilemaan erilaisia hyvinvointipalveluja lähellä kotiaan ja tutustumaan palveluntarjoajiin. Samalla testataan toimintamallia, jonka kautta yhdistykset ja yritykset sekä kunnat voisivat jatkossa tarjota palvelujaan myös kuntakeskusten ulkopuolella. Lisäksi järjestetään vertaistapaamisia, joissa kylätoimijoille tarjotaan mahdollisuus verkostoitumiseen ja kokemusten jakamiseen.

Mukana olevat kylät vaihtuvat syys- ja kevätkausittain. Hankkeen ensimmäiset kylät syyskaudelta 2022 ovat Laitasaari (Muhos), Markkuu (Tyrnävä), Pirttikoski (Pyhäjoki) sekä Siurua (Pudasjärvi).


30.9.2022

Kunnon Mummola tulee kylään!

PoPLin Eloa ja iloa kylille -hanke tuo loppuvuoden aikana senioreille suunnatun hyvinvointitapahtuman viidelle kylälle Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueella (pois lukien Kalajokilaakso).

Maksuttomassa, päiväaikaan järjestettävässä tapahtumassa (3 h) on mahdollisuus osallistua tasapainoa, lihasvoimaa ja toimintakykyä arvioiviin Kunnon Mummola -testeihin ja kehonkoostumusmittaukseen (InBody) sekä saada palautetta testituloksista. Testeihin ovat tervetulleita kaikki yli 65-vuotiaat, niin naiset kuin miehetkin. Lisäksi tapahtuma sisältää hyvinvointiluennon ja ohjatun jumppatuokion. Kylätoimijat voivat halutessaan järjestää tapahtumaan yhteisen kahvitteluhetken.

Helpot Kunnon Mummola -testit sisältävät yhdellä jalalla seisomisen, 5 x tuolilta ylösnousun, timed up and go -toimintakykytestin (kävelytestin) sekä käden puristusvoiman mittauksen. Kunnon Mummola on Lapin Liikunta ry:n kehittämä toimintamalli, jonka avulla pyritään ehkäisemään ikäihmisten kaatumisia.   

PoPLin Eloa ja iloa kylille -hankkeessa edistetään maaseutualueiden ikäihmisten ja kyläläisten hyvinvointia ja kylien elinvoimaisuutta palvelu- ja virkistyspäivien sekä erilaisten hyvinvointitapahtumien kautta.

Kutsu meidät kylään! 

Lisätietoja hyvinvointitapahtumasta: Tanja Löytynoja, tanja.loytynoja@popli.fi, p. 050-3565144.


21.2.2022

PoPLi tuo eloa ja iloa kylille 

Tammikuun alussa käynnistyneessä, PoPLin toteuttamassa Eloa ja iloa kylille -hankkeessa alkutalvi on hurahtanut toimintaa suunniteltaessa ja startatessa. Maaseuturahaston kautta rahoitettavassa hankkeessa tavoitellaan erityisesti maaseutualueiden ikäihmisten ja kylien asukkaiden hyvinvoinnin edistämistä ja kylien elinvoimaisuuden lisäämistä kyläkohtaisten palvelu- ja virkistyspäivien sekä vuorovaikutteisten tapahtumien avulla. Hyviä toimintamalleja jaetaan vertaistapaamisissa ja seminaareissa sekä materiaalituotannon kautta. Toimintaa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien, kylien, yhdistysten, paikallisten palveluntuottajien ja verkostojen kanssa. Toiminta-alueena on PoPLin toimialue Pohjois-Pohjanmaalla (22 kuntaa). 

Olisiko kylälläsi kiinnostusta lähteä toteuttamaan palvelupäiviä? Ota yhteyttä tanja.loytynoja@popli.fi. 

Pop-up-tapahtumia kylillä ja kuntakeskuksissa

Hankkeessa järjestetään myös hyvinvointia edistäviä pop-up-tapahtumia ympäri maakuntaa. Tapahtumia voidaan toteuttaa paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa sekä lähi- että etätoteutuksena. Etäyhteyksiä hyödyntämällä kaikille avoimiin tapahtumiin voi osallistua esimerkiksi kotoa, kylätalolta tai palvelukodista käsin koko hankealueelta. Osa sisällöistä toteutetaan tallenteina, jotka ovat myös keskeisten sidosryhmien, kuten alueen kuntien hyödynnettävissä.  

Toivomme kuntia, yhdistyksiä ja paikallisia palveluntarjoajia mukaan tuottamaan sisältöjä tapahtumiin. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on suunnitteilla sopiva tapahtuma, idea tai toimintamalli hyvinvointi-, virkistys- ja lähipalvelujen tuottamiseksi maaseutualueiden ikäihmisille ja kylien asukkaille. 

Tervetuloa mukaan!