Ikiliikkuja toiminta

Toimimme yhteistyössä Ikiliikkuja-ohjelman kanssa. Tavoitteena on, että ikäihmisten fyysinen aktiivisuus ja liikunta lisääntyvät. Tavoittelemme myös, että fyysinen toimintakyky säilyy mahdollisimman pitkään. 

Ikiliikkuja-ohjelmassa etsimme uusia mahdollisuuksia ikäihmisten liikkeen lisäämiseen. Lähtökohtana on arkiaktiivisuuden lisääminen sekä liikunnan harrastus omaehtoisesti tai ohjattuna. Viestimme ja välitämme tietoa hyvinvointialueille, kunnille, järjestöille, yhdistyksille ja seuroille.

Koulutamme paikallisia toimijoita ja autamme paikallisen toiminnan järjestämisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarjoamme apua myös hankkeistusten valmistelussa. 

Alueiden toimenpiteitä kohdistetaan liikuntaneuvonnan edistämiseen ja liikuntapalveluketjun kehittämiseen koko elämänkaarella.

Voit tutustua Ikiliikkuja-toimintaan tarkemmin Ikäinstituutin sivuilta.