Vastuullisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 

Yhdenvertaisuus ja tasa tasa-arvo ovat PoPLin toiminnan keskeisiä arvoja, jotka on kirjattu PoPLin strategiaan. Näiden sisällöt käsitetään 
koskemaan niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin 
yhdenvertaisuutta.

Edellytämme tasa-arvoista ja yhdenvertaista toimintaa myös 
jäseniltämme, sidosryhmiltämme sekä kumppaneiltamme.

Haluamme luoda ja tukea sallivaa asenneilmastoa sekä käytännön 
toimintaa.

Tutustu suunnitelmaan tarkemmin oheisen tiedoston avulla. 

Ympäristösuunnitelma

(päivitetään)

Hyvä hallinto

PoPLin hyvä hallinto alkaa arvoista. Uudistetun strategian arvot ovat: Avoimuus, yhteisöllisyys, vaikuttavuus ja vastuullisuus. Toimintamme ja päätöksenteko on avointa mm. hallituksen päätökset tiedotetaan kotisivuillamme. 

Toimintakulttuuri on avointa ja kaikilla jäsenillämme on mahdollisuus osallistua aktiivisesti toimintaan ja päätöksentekoon. Keräämme palautetta toiminnastamme jäseniltä sekä koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuneilta. Arvioimme toiminnan vaikuttavuutta. 

PoPLin toiminnan tavoitteet ovat realistisia ja niiden suunnitteluun ja valmisteluun osallistuu koko henkilöstö ja luottamushenkilöt. Henkilöstökokouksia pidetään 1-2 viikon välein. Kokouksissa käsitellään toimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita, sovitaan aikatauluista, asioiden valmisteluryhmistä, ym. Valmisteluryhmiin on mahdollista osallistua, vaikka aihe ei koskettaisi omaa erityisalaa. 

Erilaiset hallintomateriaalit ovat sähköisessä muodossa kaikille yhteisellä alustalla. Perehdytysohjeet päivitetään vuosittain tai tarvittaessa useammin. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa toteutetaan vuosittain. Hallitus ja henkilöstö kokoontuu vuosittain yhteiseen kehittämispäivään, jossa käsitellään tulevia suunnitelmia 
kuin myös henkilöstöön ja hallintoon liittyviä asioita. 

Taloudenhoito ja varainhankinta on vastuullista. Maksuvalmius pyritään pitämään yli 4 prosentin tasolla mm. huolehtimalla ajantasaisesta laskutuksesta ja maksatuksista. Hallitukselle raportoidaan joka kokouksessa yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. 

Turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö

Opastamme ja kannustamme urheiluseuroja turvallisen ja terveellisen toimintaympäristön kehittämisessä sekä ylläpidossa. 

Viestimme turvallisuuden sekä terveellisyyden huomioimista ja kehittämisvinkkejä. Järjestämme jäsenillemme ja henkilöstölle koulutusta vuosittain. Jaamme vastuullisen toimijan/teon/tapahtuman palkinnon maakunnallisessa Urheilugaalassa. Tarjoamme sparraustukea kehittämiseen jäsenseuroissamme. 


Varmistamme, että oma toimintamme ja olosuhteet ovat turvallisia. Toimintaympäristömme on terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoihin kannustava. 

Sisällytämme asiat henkilöstön perehdytyskansioon. Selkeä johtamisjärjestelmä ja säännölliset kehityskeskustelut. Toimintamalli ja yhdyshenkilö ongelma-asioiden käsittelyyn on ilmoitettu selkeästi ja helposti löydettävissä organisaation toimintaohjeissa.

Työntekijällä on mahdollisuus lakisääteisestä laajempiin työterveyden palveluihin (mm. sairaanhoito, erikoislääkärin palvelut ja fysikaalinen hoito). Työtyytyväisyyskyselyt säännöllisesti toteutettuna. Työergonomian varmistaminen työergonomiatarkastuksilla ja sähköpöydällä. Työntekijällä on mahdollisuus käyttää tunti työaikaa viikossa liikkumiseen, liikuntaseteleitä liikuntaharrastuksen tukemiseen sekä Break Pro -taukoliikunnan sovellus. 

Turvallisuussuunnitelmat laadittu laajoina. PoPLin turvallisuusuunnitelman on laatinut alan asiantuntija. Turvallisuussuunnitelman ajantasaisuuden on tarkistanut 
työsuojelutarkistaja vuonna 2018. 

PoPLissa noudatetaan SUEKin toimintaohjeita häirintätilanteiden ehkäisemiseksi ja niihin tarvittaessa puututtaessa. PoPLi sitoutuu urheiluyhteisön eettisiin sääntöihin ja ne on kirjattu myös PoPLin sääntöihin sääntömuutoksen myötä. PoPLi on ollut savuton työpaikka jo kymmenen vuotta.