Testauspalvelut

Testauspalvelut – tehokkuutta ja toimintakykyä

Lähtötason tunteminen on edellytys sopivan liikunnallisen tavoitteen asettamiselle. Buusti360 -testit voidaan tehdä helposti ja nopeasti vaikka omalla työpaikalla työpäivän aikana. Testit sopivat kaikille, sillä niissä ei tarvitse hikoilla eikä hengästyä, sillä testeissä ei ole lihaskunto- tai suorituskykyharjoitteita.

Testeillä ja asiantuntijan opastuksella saa tietoa kehonkoostumuksesta, kestävyys- ja lihaskunnosta sekä stressikuormasta ja unen palauttavuudesta.

Testauspäivänä asiantuntijalta saatu luottamuksellinen palaute liikunta- ja ravintovinkkeineen on pohja hyvinvoinnin lisäämiselle. Johdon raportit ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa antavat suuntaviivat työhyvinvoinnin tavoitteelliselle kehittämiselle.

Kehon kuntoindeksin vertailu perustuu koko ajan päivittyvään Likesin tietokantaan (150 000 työikäistä henkilöä). Näin palveluita voidaan kohdentaa niitä eniten tarvitseville.

Testauskapasiteettimme on suuri ja pystymme tarjoamaan palveluita niin pienille kuin suurillekin työyhteisöille.
Kehon kuntoindeksi Inbody 720/770 kehonkoostumus + kestävyys + puristusvoima

Helposti ja hikoilematta tietoa terveydestä

Kehon kuntoindeksimittaus on testauspalvelu, joka sisältää matalan kynnyksen testipaketin, erityisesti ryhmien testauksiin. Testikokonaisuus antaa herättelevän ja kattavan käsityksen kehon tilan eri osa-alueista.
Mittauksista saadaan monipuoliset raportit sekä henkilölle että johdolle. Luvan antaneiden tiedot voidaan lähettää myös työterveyteen.

InBody 720 kehonkoostumusmittaus

InBody antaa monipuolisen kuvan kehon hyvinvoinnista ja taustalla vaikuttavista elintavoista. Uusin sekä edistyksellisin kehonkoostumusmittaus-teknologia antaa tarkat ja monipuoliset mittaustulokset. Mittaus sopii kaiken painoisille ja ikäisille, kuntotaustasta riippumatta.

InBody-mittausraportissa:

• Kokonaispaino (kg) ja kehon rasvaton massa (kg)
• Lihasmassa ja lihastasapaino
• Rasvakudoksen määrä (kg) ja rasvaprosentti (%)
• Painokontrollitavoite (kg)
• Kehon osien lihasjakauma
• Kehon painoindeksi (BMI) ja kehon solupaino (kg)
• Viskeraalirasvan arvio