Seurojen kesätoimintojen avustus

Nuorten (15-29 v.) työllistäminen kesällä 2023

Tulevan kesän 2023 haku avautuu maaliskuun aikana tälle sivustolle.

Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuemme lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalla 1.4.-30.9.2023. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29-vuotiaat (15v täyttänyt työsuhteen alkaessa). 

Avustettavalla toiminnalla tulee ensisijassa lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta esim. ohjaamistehtävät. Toissijaisesti tukea voidaan käyttää myös muihin tehtäviin seurassa. Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. 

Avustuksella voidaan kattaa henkilön palkkakuluista 700e/nuori sisältäen sivukulut. Suoritettavat työnantajamaksut vaihtelevat työntekijän iän mukaan; 17 vuotta täyttäneen osalta tulee suorittaa kaikki maksut. Seura voi maksaa itse korkeampaa palkkaa, mutta tuen osuus on 700e/hlö. Nuori työllistetään esim. 6h/työpäivä, 30h/vko, yhteensä 60h. Työ voi olla myös pätkissä esim. 3h/vko. Normaalit työaikalainsäädännöt huomioidaan (mm. sunnuntaityö). Tuki on 700€/hlö eikä sitä voi jakaa esim. kahden henkilön kesken. Tuki tulee myös käyttää kokonaisuudessaan. Käyttämättä jäänyt tuen osa peritään takaisin.

Avustusta hakevalla seuralla tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Ministeriön ohjeistuksen mukaan edellytämme, että seura, joka saa tuen osallistuu yhteen PoPLin järjestämiin kesätyöntekijän ABC -infoihin. Tukisummaa ei tilitetä seuralle mikäli infotilaisuus on seuralla käymättä.

Seuralla voi olla myös muita tukimuotoja käytössä. Samasta työstä, samalta ajalta nuori ei voi kuitenkaan saada kesätyöseteliä seuralta. PoPLilta saatua tukea ei voi käyttää muiden kesätyötukien sivukulujen maksamiseen (tämä on erillinen tuki). 

Prosessi lyhyesti:

 1. Seura täyttää alla olevan hakukaavakkeen, hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä, alueellisuus huomioiden. Ensimmäisiä tukipäätöksiä tehdään huhtikuussa.
 2. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta käsittelee ja hyväksyy/hylkää hakemuksen. Valituille seuroille lähetetään delegointisopimus yhteyshenkilön sähköpostiin. 
 3.PoPLi julkaisee tukea saavien seurojen nimet.    
 4. Seura tekee työsopimuksen nuoren kanssa, allekirjoittaa delegointisopimuksen ja toimittaa sopimukset PoPLille (allekirjoita, skannaa ja lähetä) Juha Laukalle etunimi.sukunimi@popli.fi                      5. Seuran edustaja osallistuu työnantajan ABC infoon                            6. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta suorittaa 700€ maksun/hlö seuran osoittamalle tilille kohtien 3 ja 5 toteaman jälkeen.  
7. Seura (virallinen nimenkirjoittaja) tekee lyhyen raportin tuen käytöstä ja toimittaa palkanmaksusta todistuksen mahdollisimman pian työsopimuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 15.10.2023, Juha Laukalle etunimi.sukunimi@popli.fi (allekirjoita, skannaa ja lähetä).  

Hakulomake kesätoiminnan tukeen avautuu seuroille maaliskuun aikana.