Nuorten kesätyö

Nuorten (15-29 v.) työllistäminen kesällä 2022

Tulevan kesän 2022 paikat on jaettu, voitte ilmoittautua varapaikoille: juha.laukka@popli.fi


Nuorten kesätoiminnan ja kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi tuemme lasten ja nuorten toimintaa järjestävien kesätyöntekijöiden lyhytaikaista palkkaamista ajalla 1.5.-30.9.2022. Nuoreksi määritellään tässä tukihaussa 15-29-vuotiaat (15v täyttänyt työsuhteen alkaessa). PoPLin toimialueella tukea on jaossa 270 nuoren työllistämiseen. Tuki on ministeriön myöntämää avustusta, jonka PoPLi koordinoi alueen seuroille.

Avustettavalla toiminnalla tulee ensisijassa lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta esim. ohjaamistehtävät. Toissijaisesti tukea voidaan käyttää myös muihin tehtäviin seurassa. Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista tai palkkioista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan tai -palkkion maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. 

Ministeriön myöntämällä avustuksella voidaan kattaa henkilön palkka- tai palkkiokuluista enintään 700e/nuori sisältäen sivukulut (määrittelemällä palkan vähintään 577,08e tukisumma tulee käytettyä). Suoritettavat työnantajamaksut vaihtelevat työntekijän iän mukaan; 17 vuotta täyttäneen osalta tulee suorittaa kaikki maksut. Seura voi maksaa itse korkeampaa palkkaa, mutta tuen osuus on 700e/hlö. Nuori työllistetään esim. 6h/työpäivä, 30h/vko, yhteensä 60h. Työ voi olla myös pätkissä esim. 3h/vko. Normaalit työaikalainsäädännöt huomioidaan (mm. sunnuntaityö). Tuki on 700€/hlö eikä sitä voi jakaa esim. kahden henkilön kesken.

Ministeriön päätöksellä avustuksen saaja (liikunnan aluejärjestö) voi siirtää avustusta paikallisille liikunta- ja urheiluseuroille tekemällä niiden kanssa valtionavustuslain sekä ministeriön avustusehtojen mukaisen sopimuksen. Avustusta hakevalla seuralla tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Edellytämmekin, että seura, joka saa tuen osallistuu yhteen PoPLin järjestämiin kesätyöntekijän ABC -infoihin. 

Seuralla voi olla myös muita tukimuotoja käytössä. Samasta työstä, samalta ajalta nuori ei voi kuitenkaan saada toista ns. kesätyöseteliä seuralta. OKM:lta/PoPLilta saatua tukea ei voi käyttää muiden kesätyötukien sivukulujen maksamiseen (tämä on erillinen tuki). 


Prosessi lyhyesti:

1. Seura täyttää alla olevan hakukaavakkeen, hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä, alueellisuus huomioiden. Ensimmäisiä tukipäätöksiä tehdään huhtikuussa.
2. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta käsittelee ja hyväksyy/hylkää hakemuksen. Valituille seuroille lähetetään delegointisopimus yhteyshenkilön sähköpostiin. 
3. Seura tekee työsopimuksen nuoren kanssa, allekirjoittaa delegointisopimuksen ja toimittaa sopimukset PoPLille (allekirjoita, skannaa ja lähetä) Sami Hätälälle etunimi.sukunimi@popli.fi 
4. PoPLi julkaisee tukea saavien seurojen nimet.  

5. Seuran edustaja osallistuu työnantajan ABC infoon
6. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta suorittaa 700€ maksun seuran osoittamalle tilille noin kahden viikon kuluessa tukipäätöksen ja kohdassa 3) mainittujen dokumenttien lähettämisen jälkeen.  
7. Seura (virallinen nimenkirjoittaja) tekee lyhyen raportin ja toimittaa palkanmaksusta todistuksen mahdollisimman pian työsopimuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 15.10.2022, Sami Hätälälle etunimi.sukunimi@popli.fi (allekirjoita, skannaa ja lähetä).  
Hakulomake kesätyörahasta seuroille

Seuran tiedot

Nuoren työntekijän työllistäminen

Onko seura toiminut aiemmin työnantajana? *