Seurojen kesätoiminnan avustushaku


KESÄN 2023 tukipaikat ovat täynnä!  (26.4.2023)

voitte laittaa sähköpostia taina.valtanen@popli.fi ja ilmoittaa seuranne varapaikoille


Nuorten (15-29 v.) työllistäminen kesällä 2023

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) seurojen kesätoiminnan avustushaku on käynnissä! PoPLi delegoi saamansa tuen toimialueensa seuroille hakemusten perusteella.

Avustettavalla toiminnalla tulee ensisijassa lisätä lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnallisuutta esim. ohjaamistehtävät. Toissijaisesti tukea voidaan käyttää myös muihin tehtäviin seurassa. Avustusta voidaan käyttää ainoastaan palkattavien työntekijöiden palkoista aiheutuviin kuluihin. Avustusta ei voida käyttää lisäpalkan maksamiseen järjestön koko- tai osa-aikaiselle, palvelussuhteessa jo olevalle työntekijälle. 

Avustuksella voidaan kattaa henkilön palkkakuluista 700e/nuori sisältäen sivukulut. Suoritettavat työnantajamaksut vaihtelevat työntekijän iän mukaan. Nuori työllistetään esim. 6h/työpäivä, 30h/vko, yhteensä 60h. Työ voi olla myös pätkissä esim. 3h/vko. Normaalit työaikalainsäädännöt huomioidaan (mm. sunnuntaityö). Tuki on 700€/hlö eikä sitä voi jakaa esim. kahden henkilön kesken. Tuki tulee myös käyttää kokonaisuudessaan. Käyttämättä jäänyt tuen osa peritään takaisin. Seura voi maksaa itse korkeampaa palkkaa. Mikäli maksatte korkempaa palkkaa ja työaika pitenee niin tuntikorvauksen tulee olla suhteessa sama kuin jos maksetaan tuen mukainen palkka (yli 17v palkka voi olla 580€/60h, koska sivukulut voidaan sisällyttää tukisummaan) Voitte halutessanne sisällyttää myös pakollisen 9% lomakorvauksen tukisummaan. Silloin palkkasummassa tulee tämä huomioida tuo erikseen.

Avustusta hakevalla seuralla tulee olla riittävää kokemusta työnantajana toimimisesta sen varmistamiseksi, että avustuksella palkattava työntekijä saa tehtäväänsä riittävän tuen ja ohjauksen. Ministeriön ohjeistuksen mukaan edellytämme, että seura, joka saa tuen osallistuu yhteen PoPLin järjestämään kesätyöntekijän ABC -infoon. Tukisummaa ei tilitetä seuralle mikäli infotilaisuus on seuralla käymättä. Tässä linkki koulutustarjontaan

Seuralla voi olla myös muita tukimuotoja käytössä. Samasta työstä, samalta ajalta nuori ei voi kuitenkaan saada kesätyöseteliä seuralta. PoPLilta saatua tukea ei voi käyttää muiden kesätyötukien sivukulujen maksamiseen (tämä on erillinen tuki). 

Prosessi lyhyesti:

 1. Seura täyttää alla olevan hakukaavakkeen, hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä, alueellisuus huomioiden. Ensimmäisiä tukipäätöksiä tehdään huhtikuussa. Jaamme paikkoja niin pitkään kun niitä riittää.
 2. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta käsittelee ja hyväksyy/hylkää hakemuksen. Valituille seuroille lähetetään delegointisopimus yhteyshenkilön sähköpostiin. 
 3.PoPLi julkaisee tukea saavien seurojen nimet.    
 4. Seura tekee työsopimuksen nuoren kanssa, allekirjoittaa delegointisopimuksen (seuran virallinen nimekirjoittaja/jat) ja toimittaa sopimuksen PoPLille.                       

5. Seuran edustaja osallistuu työnantajan ABC infoon                            

6. Pohjois-Pohjanmaan Liikunta suorittaa 700€ maksun/hlö seuran osoittamalle tilille kohtien 3 ja 5 toteaman jälkeen.  
7. Seura (virallinen nimenkirjoittaja) tekee lyhyen raportin tuen käytöstä ja toimittaa palkanmaksusta todistuksen mahdollisimman pian työsopimuksen päätyttyä, kuitenkin viimeistään 15.10.2023, Juha Laukalle etunimi.sukunimi@popli.fi (allekirjoita, skannaa ja lähetä).  

Hakulomake kesätoiminnan tukeen 

Seuran tiedot

Nuoren työntekijän työllistäminen

Onko seura toiminut aiemmin työnantajana?