Liikkumisen edistämisen verkostot

Verkostoilla on merkittävä rooli lasten ja nuorten liikkumisen lisääjänä. Verkostoissa pääset oppimaan muilta sekä jakamaan hyviä käytänteitä.  PoPLi koordino eri tason ammatillisia lasten ja nuorten liikuntaverkostoja.

Verkostoissa jäsenten toivotaan olevan ”vakijäseniä” (esim. toimintakausi kerrallaan), jotta verkostotyö saadaan toimimaan mahdollisimman hyvin. Tapaamisia on noin 2-3/vuosi. Verkostoihin osallistuminen on maksutonta. 

Ilmoittaudu mukaan tulevan kauden verkostoon sivuillamme, ilmoita mihin verkostoon liityt. 

Pienten lasten liikuttajien verkosto (alle kouluikäiset)

Koululaisten verkosto (peruskoulu)

Opiskeilijoiden verkosto (toinen aste)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠