Liikkuva opiskelu

Liikkuva opiskelu -toiminta on osa Liikkuva koulu -ohjelmaa. Liikkuva opiskelu -toiminnan tavoitteena on lisätä 2. asteen ja korkeakoulujen opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä

  • kehittämällä aktiivisuutta tukevaa toimintakulttuuria oppilaitoksissa
  • lisäämällä opiskelupäiviin liikettä ja liikkumisen mahdollisuuksia
  • lisäämällä yhteistyötä eri toimijoiden välillä

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n tavoitteena on innostaa uusia oppilaitoksia mukaan lisäämään liikettä opiskelupäiviin. Tuemme lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia Liikkuva opiskelu -kehittämistyössä. Tukipalveluitamme ovat mm.

  • Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen tuki. Kehittämis- / sparraustilaisuudet voidaan toteuttaa oppilaitoskohtaisesti tai yhdessä useamman oppilaitoksen kanssa.
  • Liikkuva opiskelu -työpaja henkilöstölle ja opiskelijoille. Työpajassa käydään läpi Liikkuva opiskelu -ohjelmaa, esimerkkejä muissa oppilaitoksissa hyviksi todetuista käytänteistä ja suunnitellaan oman oppilaitoksen Liikkuva opiskelu -toimintaa. 
  • Uutta buugia Liikkuva opiskelu -toimintaan. Uusi, pääosin toiminnallinen työpaja pureutuu oppilaitoksen liikkuvaan arkeen ja toimii liikkuvan opiskelun buustaajana. Hyödynnämme työkaluna nykytilan arviota. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet oppilaitoksen toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. Työpajassa syntyy myös hyvinvoinnin vuosikello. 
  • Liikuntatutor-koulutus Opiskelijat ovat keskeinen voimavara Liikkuva opiskelu -toimenpiteiden toteutuksessa. Liikuntatutor-koulutuksessa opiskelijat saavat tietoja ja taitoja toiminnan suunnitteluun, toteutukseen sekä toisten opiskelijoiden ja henkilökunnan aktivointiin.
  • Liikkuva opiskelu -pysäkkipäivät. Tulemme mielellämme vierailulle kouluunne, vierailun sisältö on räätälöitävissä toiveidenne mukaan. Sisältöjä voivat olla esim. Liikkuva opiskelu -teemaiset aamunavaukset / tietoiskut, puristusvoimamittaukset, kehonkoostumustestit ja liikunnalliset välituntitoiminnot. Pysäkkipäivissä olennaista on herätellä opiskelijoita ja henkilökuntaa pohtimaan oman oppilaitoksen hyvinvoinnin kehittämistä.

Liikkuva opiskelu -tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen on saatu avustusta opetus-ja kulttuuriministeriöltä.

Tiedustelut:
Elina Leinonen
p. 040 720 7960
etunimi.sukunimi@popli.fi

Liikkuva koulu on valtakunnallinen ohjelma, jonka tavoitteena ovat aktiivisemmat ja viihtyisämmät koulupäivät. Liikkuva koulu -ohjelman strategisesta johtamista vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus. Ohjelmaa hallinnoi LIKES-tutkimuskeskus. Liikkuvaa koulua toteutetaan laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä. Liikunnan aluejärjestöt ovat saaneet tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä Liikkuva koulu -toimintaan kohdistuviin toimenpiteisiin.

Lisätietoa Liikkuvasta opiskelusta www.liikkuvaopiskelu.fi