Hankkeet

PoPLi toteuttaa ydintoimintaansa tukevaa hanketoimintaa. 

Tällä hetkellä käynnissä on kaksi seuratoimintaan liittyvää hanketta: työllistämishanke Työtä hyvässä seurassa sekä urheiluseurojen toiminta- ja työllistämisedellytyksiä digiosaamisen avulla parantava Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hanke. 

Eloa ja iloa kylille -hankkessa edistetään maaseutualueiden ikäihmisten ja kylien asukkaiden hyvinvointia sekä lisätään kylien elinvoimaisuutta kyläkohtaisten palvelu- ja virkistyspäivien ja vuorovaikutteisten tapahtumien avulla. Nuorille toimintaa kylille -hankkeen tarkoituksena puolestaan on edistää nuorten hyvinvointia parantamalla liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia kylillä, joilla harrastustoimintaa on vähemmän. 

Hyvinvointia kuntaan liikunnalla -hankkessa selvitetään liikunnan nykytilaa PoPLin toimialueeseen kuuluvissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa uudessa kuntamurroksessa, jossa sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille.