Hankkeet

PoPLi toteuttaa ydintoimintaansa tukevaa hanketoimintaa. 

Eloa ja iloa kylille -hankkessa edistetään maaseutualueiden ikäihmisten ja kylien asukkaiden hyvinvointia sekä lisätään kylien elinvoimaisuutta kyläkohtaisten palvelu- ja virkistyspäivien ja vuorovaikutteisten tapahtumien avulla. 

Hyvinvointia kuntaan liikunnalla -hankkessa selvitetään liikunnan nykytilaa PoPLin toimialueeseen kuuluvissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa uudessa kuntamurroksessa, jossa sote-palvelut siirtyvät hyvinvointialueille.