Hankkeet

PoPLi toteuttaa ydintoimintaa tukevaa hanketoimintaa. Tällä hetkellä käynnissä on työllistämishanke Työtä hyvässä seurassa, yhdistyksille suunnattu kehittämishanke Yhdistyksistä hyvinvointia, kylillä toimiva Hyvinvointitupa ja nuorille matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kehittävä NOVA2.