Liikunnan virikekoulutukset

Alle kouluikäisten ohjaajille suunnatuista virikekoulutuksista saa uusia ideoita ohjaustuokioiden suunnitteluun. Lisätietoja: Elina Leinonen, elina.leinonen@popli.fi 0407207960

LIIKUNTAA PIENISSÄ TILOISSA (3h)

 Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä, miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Pienet tilat liikunnan mahdollistajana
 • Palloleikit pienissä tiloissa
 • Liikuntaa omatekoisilla välineillä
 • Käytännönharjoitukset

Koulutuksessa toteutetaan aiheeseen soveltuvia liikuntatehtäviä ja keskustellaan tehtävien herättämistä kysymyksistä. 

LIIKETTÄ PIHALEIKKEIHIN (3h) 

Koulutuksessa palautetaan mieliin vanhoja pihaleikkejä ja keksitään itse uusia. Leikeissä toistuvat sovitut säännöt, eri-ikäisten yhdessä leikkiminen, ryhmässä toimiminen ja toisilta oppiminen sekä tietenkin myös jännitys ja hauskuus.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Leikin olemusta etsimässä - miksi lapsi leikkii?
 • Leikin teoria
 • Käytännönharjoitukset, joissa käydään läpi mm.
  • Juoksu- ja reaktioleikkejä
  • Piiloleikkejä ja piirileikkejä
  • Pallo- ja heittoleikkejä
  • Viestileikkejä
  • Ruutuhyppelyleikkejä

NASSIKKAPAINI (3h)

 Nassikkapaini on luvallista kamppailua, puristamista, puristetuksi tulemista, toisen koskettamista, tasapainoilua, koordinaation kehittämistä. Nassikkapaini on vauhdikas vaihtoehto tytöille ja pojille ja toimii pienissäkin tiloissa. Kisailu on kivaa, kokeile!

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Nassikkapainin perusteet
 • Nassikkapainituokion rakentuminen
 • Käytännönharjoitukset, joissa käydään läpi mm:
  • Parikisailut
  • Nassikkapainiottelut
  • Gladiaattoripaini

Koulutuksessa toteutetaan aiheeseen soveltuvia liikuntatehtäviä ja keskustellaan tehtävien herättämistä kysymyksistä. 

SEIKKAILULIIKUNTA (6-12h) 

Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Koulutuksen aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Seikkailukasvatuksen teoria ja filosofia
 • Seikkailuliikunnan peruselementit
 • Seikkailun varusteet ja jokamiehenoikeudet
 • Käytännönharjoitukset, joissa kokonaisuuksina mm:
  • Ongelmanratkaisutehtävät
  • Luottamus- ja yhteistoimintatehtävät
  • Liikunta- ja oppimistehtävät

Koulutuksessa toteutetaan aiheeseen soveltuvia liikuntatehtäviä ja keskustellaan tehtävien herättämistä kysymyksistä. Järjestämme koulutusta tilauksesta.

VEKARAVIPELLYS (3h) 

Koulutuksesta saat tietoa ja käytännön vinkkejä alle 3-vuotiaiden liikuntaan ja sen toteuttamiseen. Ihan pienimpien liikuttaminen on iso haaste. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi merkitys päivittäisellä liikkumisella on.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Alle kolmevuotiaan liikunnallinen kehitys ja oppiminen
 • Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten pääkohdat
 • Alle kolmevuotiaiden monipuolisen liikunnan osa-alueet
 • Käytännönharjoitukset

Vekaravipellys-koulutuksessa saat osallistujamateriaalin. Koulutuksessa toteutetaan aiheeseen soveltuvia liikuntatehtäviä ja keskustellaan tehtävien herättämistä kysymyksistä.