Liikunnan virikekoulutukset

Alle kouluikäisten ohjaajille suunnatuista virikekoulutuksista saa uusia ideoita ohjaustuokioiden suunnitteluun.

LIIKUNTAA PIENISSÄ TILOISSA (3h)

 Liikkuvat lapset eivät välttämättä tarvitse salia tai kenttää. Pienessäkin tilassa saa aikaan iloista liikettä ja sykkeen nousemaan. Koulutuksessa kokeillaan käytännössä, miten leikkien ja helposti saatavilla olevien välineiden avulla voi liikkua yhdessä lasten kanssa.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Pienet tilat liikunnan mahdollistajana
 • Palloleikit pienissä tiloissa
 • Liikuntaa omatekoisilla välineillä
 • Käytännönharjoitukset

Koulutuksessa toteutetaan aiheeseen soveltuvia liikuntatehtäviä ja keskustellaan tehtävien herättämistä kysymyksistä. 

SEIKKAILULIIKUNTA (6-12h) 

Seikkailuliikunnan keinoin lapset oppivat helposti yhteistoiminnan taitoja sekä kehittävät omaa ongelmanratkaisukykyään. Seikkailu kiehtoo sekä tyttöjä että poikia. Koulutuksen aikana rakennetaan oma seikkailurata ja käydään läpi lapsiryhmissä kokeiltuja vaihtoehtoja.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • Seikkailukasvatuksen teoria ja filosofia
 • Seikkailuliikunnan peruselementit
 • Seikkailun varusteet ja jokamiehenoikeudet
 • Käytännönharjoitukset, joissa kokonaisuuksina mm:
  • Ongelmanratkaisutehtävät
  • Luottamus- ja yhteistoimintatehtävät
  • Liikunta- ja oppimistehtävät

Koulutuksessa toteutetaan aiheeseen soveltuvia liikuntatehtäviä ja keskustellaan tehtävien herättämistä kysymyksistä. Järjestämme koulutusta tilauksesta.