Lasten ja nuorten liikunta

Toimintamme painopistealueita ovat 

  • Liikkuvat -ohjelmien toteutuksen tukeminen yhteistyössä Liikkuva koulu -ohjelman, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä muiden aluejärjestöjen kanssa,
  • laadukkaiden koulutusten tarjoaminen lasten ja nuorten kanssa toimiville tahoille sekä
  • lasten ja nuorten liikuntaharrastusmahdollisuuksien edistäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Uutiskirjeessä tiedotamme ajankohtaisista lasten ja nuorten liikuntaan liittyvistä asioista, kuten hankerahoituksista, koulutuksista ja kampanjoista. 

Kouluikäisiä lapsia polvennostojuoksun parissa.
Kuva: Tero Takalo-Eskola

Yhteystiedot

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

Elina Leinonen

Puh. 040 720 7960 
etunimi.sukunimi@popli.fi