Jonot mataliksi

JONOT MATALIKSI -koulutukset antavat ideoita ja käytännön vinkkejä uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisen liikunnanopetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

JONOT MATALIKSI -koulutuskokonaisuuden keskeisinä tavoitteina on lisätä aktiivisuutta, onnistumisia ja sosiaalista tekemisen meininkiä liikuntatunnille. Pienellä mietinnällä ja soveltamisella tutuista peleistä, leikeistä ja liikuntatehtävistä saadaan sellaisia versioita, jotka luovat jokaiselle lapselle mahdollisuuksia osallistua, onnistua ja kokea liikunnan riemua osana ryhmää. Koulutukset ovat toiminnallisia tilaisuuksia, joissa osallistujat pääsevät käytännössä kokeilemaan liikuntatehtäviä sekä vaihtamaan mielipiteitä ja ideoita tehtävistä.

TEEMAKOKONAISUUDET: 

Jonot mataliksi - oppilaan itsetunnon tukeminen (1,5h)

Onnistumiset rakentavat ja vahvistavat oppilaan itsetuntoa. Saavatko kaikki oppilaat riittävästi onnistumisen elämyksiä? Koulutuksessa käydään läpi sellaisia liikuntatehtäviä, pelejä ja leikkejä, sekä niiden sovelluksia, joiden avulla jokainen lapsi pääsee kokemaan onnistumisia liikuntahetken aikana.

Jonot mataliksi - yhdessä kisaillen (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi kisailua ja kilpailua liikuntatunnin toimintamuotona. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat mm. erilaiset kilpailumuodot ja -järjestelyt, eri roolit joukkueissa, henkisesti turvallinen kilpailuympäristö sekä tehtävien monipuolisuus.

Jonot mataliksi - motoriset perustaidot 1.-2. luokkalaisille (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi 1.-2. luokkalaisten motoristen perustaitojen tehokasta harjoittamista. Koulutuksessa paneudutaan mm. yksilön havainnointiin, havaintomotoriikkaan sekä pienryhmä- ja parityöskentelyyn.

Jonot mataliksi - motoriset perustaidot 3.-6. luokkalaisille (1,5h)

Koulutuksessa käydään läpi 3.-6. luokkalaisten motoristen perustaitojen tehokasta harjoittamista. Koulutuksen painopisteinä ovat mm. yksilön havainnointi, sopivat välineet ja opetusjärjestelyt, tavoitteiden mukainen toiminta sekä pariharjoittelu ja pienryhmäpelit.

Jonot mataliksi - heikko sisäliikuntatila (1,5h)

Heikko sisäliikuntatila voi olla yhtä hyvin pieni tila tai iso liikuntasali, jos toiminta, suunnittelu tai tilan käytännöt eivät edistä liikkumista. Tässä osiossa tutustutaan harjoitteisiin ja toimintamuotoihin, jotka tilasta riippumatta lisäävät aktiivisuutta. Koulutuksessa käydään läpi mahdollisuuksia opettaa liikuntaa haastavassa tilassa, nähdään erilaisia tiloja liikuntatiloina ja pohditaan, kuinka oppilaalle luodaan mahdollisuuksia löytää oma tila, aika ja paikka onnistumisille. Lisäksi mietitään poikkeustilanteita (kuten huono keli), joissa liikuntatila yllättäen muuttuu.

Jonot mataliksi - pelit ja leikit (1,5h)

Koulutuksessa kehitellään tutuista peleistä ja leikeistä erilaisia sovelluksia. Kehittelyjen avulla voidaan mahdollistaa erilaisille liikkujille aktiivisen osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Pienillä variaatioilla tuttu peli tai leikki voi saada aivan uudenlaisen luonteen.

Kunkin koulutuskokonaisuuden (1,5h) hinta on 200 € + kouluttajan matkakulut 0,43 €/km

Lisätietoja ja tilaukset:
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Elina Leinonen
p. 040 720 7960
etunimi.sukunimi@popli.fi