Kyläpalveluista hyvinvointia -tilaisuus Hannuksen kylätalolla

Kyläpalveluista hyvinvointia -tilaisuus järjestettiin Hannuksen kylätalolla ja etäyhteydellä tiistaina 28. marraskuuta. Kaikille avoimeen ja maksuttomaan tilaisuuteen osallistui kylätoimijoiden lisäksi kehittämisjärjestöjen, Leader-ryhmien, kaupunkien sekä kuntien edustajia. Iltapäivän aikana kuultiin kyläkummitoiminnasta, kyläyhdistyksen roolista kyläläisten liikuttajana, yhdistystoimijoiden hyvinvoinnista sekä kylien monipalvelukeskuksista.

Hannuksen kylätalo sijaitsee Kuusamontien varressa.

Kyläkummitoiminnasta kertoi maallemuuton asiantuntija Johanna Niilivuo Suomen Kylät ry:stä. Kyläkummi on kylän tuki ja apu esimerkiksi muuttoa suunnittelevalle, uudelle asukkaalle, monipaikkaiselle asukkaalle sekä kesäasukkaalle. Kummi vahvistaa koko kylän ja kunnan elinvoimaa sekä edesauttaa kylien välistä yhteistyötä.

Esimerkin kyläliikunnasta antoi Mäyränperän kyläyhdistys. Yhdistyksellä on ollut suuri vaikutus kylän kuntoilu- ja liikuntamahdollisuuksien toteutuksessa ja kyläläisten liikuttamisessa. Oulaisten Mäyränperän kylältä löytyy hyvin varusteltu uimaranta sekä kuntorata. Alueella on järjestetty perheliikuntakerhoja, yhteislenkkejä, juoksutapahtumia, kuntopiirejä ja -kampanjoita. Yhteistyötä tehdään urheiluseurojen kanssa ja talvisin hiihtoladut pidetään kunnossa kaupungin toimesta.

Kylätilaisuudessa työhyvinvoinnin ja seuratoiminnan asiantuntija Eeva-Leena Ylimäki puhui muun muassa yhdistystoiminnassa hyvinvointiin vaikuttavista asioista, yhdistyskulttuurista ja sen muodostumisesta.

Valtakunnan Virallinen XVI Kylähullu Anita Sievänen jututtaa tapahtuman osallistujia kahvitauon aikana.

Lampinsaaren (Raahe) ja Hannuksen (Oulu) kyliltä saatiin esimerkit entisten kyläkoulujen uusiokäytöstä. Lampinsaaren koulu on muuttunut monipalvelu- ja kulttuurikeskus Gunnarin Kartanoksi ja Hannuksen koulurakennus tapahtumien ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Pudasjärven Rytingissä kylän entinen terveystalo on nykyisin kohtaamis- ja viihtymispaikka Willa Honkarinne, jossa esimerkiksi yrittäjät voivat tarjota palvelujaan kyläläisille.

Huumoria tilaisuuteen toi jokaisen paikkakunnan Suomessa tunteva ja kaikkien alojen asiantuntija itäsuomalainen reissumies Waikko Joe. Huumorihetken lisäksi henkilöhahmon esittäjä Henry Räsänen kertoi kylän ja kiertueteatterin vuorovaikutuksesta sekä Maarianvaaran teatterin toiminnasta. Kylähenkinen ammattiteatteri toimii aktiivisesti kotikylällään Kaavin Maarianvaarassa sekä muualla Suomessa.

Humoristi Waikko Joe tarinoi kyläpalveluista ja kaveristaan Rissasesta.

Kyläpalveluista hyvinvointia -tilaisuuden järjestivät PoPLin Eloa ja iloa kylille -hanke ja Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n Hullun Älykkäät Kylät -hanke yhteistyössä Hannuksen kyläyhteisö ry:n kanssa.

Ennen kylätilaisuutta Hannuksen kylätalolla pidettiin Eloa ja iloa kylille -hankkeen toinen yhteistyökylien tapaaminen. Aamupäivän aikana vaihdettiin ajatuksia sekä käytiin läpi kylien menneitä ja tulevia palvelupäiviä ja tapahtumia.