Henkilöstöliikuntaverkosto

Verkoston tavoitteena on lisätä henkilöstöliikunnan osaamista. Keinoina ovat hyvien käytäntöjen jakaminen ja suunnitelmallisen henkilöstöliikunnan edistäminen. Eri toimijoihin tutustumalla voimme yhdessä ratkaista esiin tulevia haasteita. Pohjois-Pohjanmaan verkosto on avoin kaikille oman työyhteisön henkilöstöliikunnan kehittämisestä kiinnostuneille.

Ota yhteyttä

ilkka.kurttila()popli.fi