Vamos Välkälle! -koulutus (2h) Uutuus!


Tämä koulutus on tarkoitettu alakouluille, joista löytyy jo koulutettuja Välkkäri-ohjaajia ja koulun Välkkäri-toimintaan kaivataan uusia ideoita. Koulutuksessa käydään läpi liikunnan ohjaamista, mietitään keinoja lisätä liikettä välitunneille ja erilaisten juhlapyhien yhteyteen sekä käydään läpi erilaisia haasteita, tempauksia ja uusia leikkivinkkejä. Oppilaita osallistetaan ja yhdessä suunnitellaan koulun Vamos Välkkä.

Hinta: 300 e/koulutus + kouluttajan matkakulut, sisältäen 2 kpl Vamos- pillejä, tulostettavan materiaalin (myös digitaalisessa muodossa)

Välituntiohjaajakoulutus (3h)

Tykkäätkö liikkumisesta? Oletko Sinä se, joka pyytää aina kaikki mukaan pelaamaan? Jos olet viides- tai kuudesluokkalainenkin, niin Sinusta voi tulla teidän kouluun Välkkäri. Välkkäri keksii välitunneille liikunnallista tekemistä. Ota kaverisikin mukaan ja ryhtykää yhdessä Välkkäreiksi!

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat

 • välituntiliikunnan erityispiirteet
 • liikuntatuokion mallileikit ja -pelit
 • välituntileikkien ohjaaminen
 • välkkäritoiminnan kehittäminen koulussa

Koulutuksen toteutustapa: Välkkäri – koulutuksessa saa tietoa liikunnasta yleensä ja oppii erilaisia pelejä ja juttuja, joita voi ohjata välitunnilla. Siellä harjoitellaan ryhmän hallintaa ja ohjaajana toimimista. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin.

Koulutuksen kesto: Koulutus voidaan toteuttaa kahdessa osassa (2x90 minuuttia) tai yhtenä kolmen tunnin kokonaisuutena. 

Hinta: 390 €/koulutus (sisältää 10 kpl oppilaan materiaaleja) + kouluttajan matkakulut. Lisämateriaalit oppilaille 6 €/kpl

(Kuntakumppannuuskunnille koulutus 195e.)

Välkkäri -yläkoulu (3h)


Välkkäri pitää liikkumisesta ja saa kaveritkin mukaan. Hän on kasi- tai ysiluokkalainen, joka toimii välituntiliikunnan käynnistäjänä ja ohjaajana omassa koulussaan.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • välituntiliikunnan erityispiirteet, unelmien välitunti
 • liikuntatuokion mallileikit ja -pelit
 • välituntileikkien ohjaaminen
 • välkkäritoiminnan käynnistäminen koulussa

Koulutuksen toteutustapa: Välkkäri – koulutuksessa saa tietoa liikunnasta yleensä ja oppii erilaisia pelejä ja juttuja, joita voi ohjata välitunnilla. Siellä harjoitellaan ryhmän hallintaa ja ohjaajana toimimista. Koulutuksessa suunnitellaan valmiiksi oman koulun välituntiliikuntaa ja liikutaan paljon itsekin.

Koulutuksen kesto: Koulutus voidaan toteuttaa kahdessa osassa (2x90 minuuttia) tai kokonaisuudessaan 3 tunnin mittaisena.

Hinta: 390 €/koulutus (sisältää 10 kpl materiaaleja oppilaille) + kouluttajan matkakulut. Lisämateriaalit oppilaille 6 €/kpl.

JÄRKKÄÄ TAPAHTUMA

Koulutus on tarkoitettu 13 – 19-vuotiaille (5-9 -luokkalaisille), jotka ovat kiinnostuneita erilaisten tapahtumien järjestämisestä niin koulu- kuin urheiluseuraympäristössä. Koulutus kestää kolme tuntia.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

 • tapahtuman ideointi ja tavoitteet
 • tapahtuman suunnittelu
 • tapahtuman valmistelu
  • varaukset, luvat, välineet
  • talous
  • tiedottaminen
  • turvallisuus
  • toimitsijat
 • tapahtuman toteutus ja arviointi

Koulutuksen toteutustapa

Koulutus antaa valmiuksia erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Koulutuksessa valmistellaan oman tapahtuman järjestämistä ja laaditaan siihen tarvittavia suunnitelmia. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen nuoret järjestävät itse yhdessä aikuisen tukihenkilön (esim. opettaja/rehtori/valmentaja) kanssa suunnitellun tapahtuman käytännössä.

Liikuntatutor koulutus (3h)

Liikuntatutorit ovat aktiivisia opiskelijoita, jotka haluavat levittää ympärilleen liikunnan iloa, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Liikuntatutor -koulutuksessa opiskelijat saavat tietoa liikkeen lisäämisen hyödyistä sekä työkaluja toiminnan suunnitteluun ja liikkeen lisäämiseen oman oppilaitoksen arjessa. Koulutuksessa kokeillaan erilaisia liikunnallistamisen keinoja käytännössä ja ideoidaan oman oppilaitoksen liikuntatutor-toimintaa..

Koulutuksen sisältö:

 • Liikkeen lisäämisen hyödyt
 • Liikuntatutor-toiminnan organisointi ja suunnittelu, mm. tapahtumat, taukoliikunta, liikunnalliset haasteet ja kampanjat
 • Yhteisöllisyyden kehittäminen liikunnan avulla