Ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1 Alueet)

Valtakunnallisen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuuden (VOK-1) tavoitteena on luoda ohjaajille ja valmentajille perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta. 

Koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu teemakoulutuksista sekä niihin liittyvistä itsenäisistä opinnoista. Valmentaja/ohjaaja voi osallistua yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Osallistuja voi suuntautua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen.

Kaikille yhteiset koulutukset: 

  • Minä valmentajana - etäkoulutus (3h)
  • Opi ohjaamaan! (3h)
  • Suunnitellen laatua harjoitteluun (3h)
  • Taitojen oppiminen (3h)

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset: 

  • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7h)
  • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet - etäkoulutus (3h)
  • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä toimintaympäristössä (3h)

Aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutukset:

  • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3h)
  • Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta- etäkoulutus (3h)
  • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7h)

Koulutusten nimien perässä oleva tuntimäärä tarkoittaa koulutustapahtuman kestoa. Jokainen koulutus sisältää ennen opetusta suoritettavia ennakkotehtäviä sekä koulutuksen jälkeen toteutettavia käytännön valmennustyöhön liittyviä oppimistehtäviä.


Lisätietoja: juha.laukka@popli.fi