Ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutus (VOK-1 Alueet)

Valtakunnallisen ensimmäisen tason valmentaja- ja ohjaajakoulutuskokonaisuuden (VOK-1) tavoitteena on luoda ohjaajille ja valmentajille perusta harjoitusten laadukkaaseen toteuttamiseen lajista ja harrastajien ikä- ja osaamistasosta riippumatta. 

Koulutuskokonaisuus (50 h) koostuu teemakoulutuksista sekä niihin liittyvistä itsenäisistä opinnoista. Valmentaja/ohjaaja voi osallistua yksittäisiin teemakoulutuksiin tai suorittaa koko VOK-1-kokonaisuuden. Osallistuja voi suuntautua joko lasten ja nuorten liikunnan tai aikuisliikunnan ohjaamiseen.

Kaikille yhteiset koulutukset: 

  • Minä valmentajana - etäkoulutus (3h)
  • Opi ohjaamaan! (3h)
  • Suunnitellen laatua harjoitteluun (3h)
  • Taitojen oppiminen (3h)

Lasten ja nuorten ohjaajien ja valmentajien koulutukset: 

  • Lasten ja nuorten fyysinen harjoittelu (7h)
  • Lasten ja nuorten harjoittelun perusteet - etäkoulutus (3h)
  • Motivoiva valmennus lapsilähtöisessä toimintaympäristössä (3h)

Aikuisten ohjaajien ja valmentajien koulutukset:

  • Aikuisliikunnan laatutekijät ja liikkujan motiivit (3h)
  • Aktiivinen arki - Aikuisten riittävä ja monipuolinen liikunta- etäkoulutus (3h)
  • Fyysiset ominaisuudet ja harjoittelu aikuisliikunnassa (7h)

Koulutusten nimien perässä oleva tuntimäärä tarkoittaa koulutustapahtuman kestoa. Jokainen koulutus sisältää ennen opetusta suoritettavia ennakkotehtäviä sekä koulutuksen jälkeen toteutettavia käytännön valmennustyöhön liittyviä oppimistehtäviä.

Yhteinen VOK-koulutusten hinnoittelu:

3h lähikoulutus 80 €/hlö

3h etäkoulutus 50 €/hlö

7h lähikoulutus 130 €/hlö

Tilauskoulutus 140 €/h

VOK-kokonaisuus (50h) 450 €/hlö 


Lisätietoja: juha.laukka@popli.fi