Seuratoiminnan koulutukset

Koulutusten osalta päivitämme tulevat koulutukset aina pääsivuston kohtaan tapahtumat. Yleisesti koulutuksista voi olla yhteydessä seurakehittäjään juha.laukka@popli.fi

Seuran toiminta perustuu seuran omiin sääntöihin ja yhdistyslakiin. Koulutuksessa käydään läpi hyvän seurahallinnon perusteita. Hyvä hallinto luo vahvan ja kestävän pohjan seuratoiminnalle. Tiedämme miten toimimme ja vältämme turhat riidat. Teemoina ovat mm. päätöksenteko seurassa, seuran hallinnon toiminta, jäsenyys ja maksut seurassa.

Mukaan kannattaa ottaa oman seuran säännöt. Koulutuksen aikana voidaan prosessoida seurojen omia sääntöjä.

Koulutuksessa käydään myös lävitse Verohallinnon tarkennettuja ohjeita yhdistysten verotuksesta.

Raha liikkuu seurassa. Aina, kun näin tapahtuu, pitää miettiä myös rahan verotuksellisia näkökulmia. Koulutuksessa käydään läpi seuran varainhankinnan verotuksen perusteita ja seuran maksamia kulukorvauksia.

Koulutuksen sisältö:

  • talkootyö
  • palkkiot ja matkakorvaukset vapaaehtoisille.

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana.

Koulutuksen sisältö:

  • Seuraviestinnän perusasiat suunnittelusta toteutukseen
  • Viestinnän keinot ja kanavat

Seuratoiminta perustuu yhdessä tekemiseen. Hyvä seura on yhteisöllinen, mutta mitä yhteisöllisyys itse asiassa on ja miten sitä luodaan?  
Koulutuksessa pohditaan myös yhteisöllisyyden nykypäivän haasteita ja kysymystä miten johtaa erilaisia ihmisiä. 
Onko vapaaehtoisuudella tulevaisuutta?


Seuran kehittäminen voi olla seura-, laji- tai kuntakohtainen. Kehittämisessä käydään läpi yhdessä seurakehittäjän kanssa seuran nykytilannetta ja pohditaan yhdessä jatkosuunnitelmia. Toiminnan kehittäminen voi olla seuran johtamista, organisointia, nuorisotoiminnan kehittämistä, valmennustoiminnan tehostamista, taloudenhoidon parantamista, seuran kokonaistoiminnan kehittämistä tai jotakin muuta seuran tarpeiden mukaan.

Kehittämistoiminta on jäsen seuralle maksutonta.