Lisää liikettä varhaiskasvatukseen -hanke

Hankkeen tavoitteena on alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikkumisen edistäminen varhaiskasvatusyksiköissä.

Hanketta toteuttavat kaikki 15 liikunnan aluejärjestöä yhteistyössä. Lisäksi yhteistyötä tehdään valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman kanssa. Hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeen keskeiset tavoitteet 

  1. Valtakunnallisen Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmatyön paikallinen edistäminen sekä varhaiskasvatuksessa olevien alle kouluikäisten lasten päivittäisen liikunnan edistäminen.
  2. Alueellisen ja paikallisen varhaiskasvatuksen verkostotyön edistäminen ja kehittäminen.
  3. Varhaiskasvatuksen henkilöstön toiminnallisten menetelmien ja liikuntaosaamisen vahvistaminen.
  4. Uusien tukityökalujen ja sisältöjen kehittäminen varhaiskasvatuksen henkilöstön työn tueksi arjen aktiivisuuden edistämiseksi sekä oppimisvalmiuksien tukemiseksi.
  5. Maakunnallinen viestintä alle kouluikäisten liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

Hankkeessa tarjoamme kunnille ja varhaiskasvatusyksiköille maksutta Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaesittelyjä, Liikkuva varhaiskasvatus sparrausta ohjelmassa etenemiseen.

Lisäksi haluamme edistää kuntakoordinaatiota varhaiskasvatuksen liikkumisen edistämisessä ja kehittämisessä sekä tukea kunta- ja/tai yksikkökohtaisten liikuntatiimien syntymistä. Järjestämme myös varhaiskasvatuksen liikunnan alueellisia verkostotapaamisia ja koulutuksia.