Liikunta- ja elintapaneuvonta

Liikuntaneuvonnasta keinoja ja motivaatiota

PoPLi toimii maakunnallisena verkostokehittäjänä liikuntaneuvonnassa.

Osallistu kehittämiseen Pohjois-Pohjanmaalla liittymällä:

Pohjois-Pohjanmaan liikuntaneuvontaverkostoon 
Elintapaverkostoon (Pohde ja PoPLi)

Liikuntaneuvonta on ratkaisu, ja sitä pitäisi olla joka kunnassa. Se on tehokas tapa tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset.

Liikkumisen edistäminen ei ole vain yksilön liikuttamista, vaan myös keino saavuttaa laajempia yhteiskunnallisia hyötyjä.

Lisääntyneen liikkumisen myötä parantunut fyysinen kunto tukee työikäisen väestön työssä jaksamista ja työkykyä. Terveysmenojen kasvua voidaan hillitä tukemalla ikääntyneiden toimintakykyä ja itsenäistä pärjäämistä.

Monet kunnat ovat nähneet liikuntaneuvonnan hyödyt, ja liikuntaneuvontaa tarjoavien kuntien määrä lisääntyy kaiken aikaa. Neuvonta on keino lisätä liikkumista, ja sitä kautta tukea kuntien tavoitteita.

PIENILLÄ PONNISTUKSILLA ISOT SÄÄSTÖT

Terveyden kannalta liian vähäinen liikkuminen aiheuttaa Suomessa vuosittain vähintään 3,2 miljardin euron kustannukset. Vain viidesosa väestöstä liikkuu suositusten mukaisesti. Kuntatasolla tämä tarkoittaa kymmenien, jopa satojen miljoonien eurojen kustannuksia vuodessa. Mikäli viisi prosenttia liian vähän liikkuvista saadaan liikkumaan suositusten mukaisesti, tuo se kunnalle satojen tuhansien, jopa miljoonien säästöt.

Liikuntaneuvonnan järjestäminen kunnassa ei vaadi lisäresursseja, vaan usein riittää, että työnkuvia ja toimialojen välistä yhteistyötä organisoidaan uudelleen. Liikuntaryhmät voidaan siirtää järjestöjen toteuttamaksi, jolloin liikuntapalveluiden henkilöstön työpanosta voidaan käyttää liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvonta on tehokas ja hyväksi havaittu keino tavoittaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset ja ohjata heidät liikunnallisen elämäntavan pariin.

Liikuntaneuvontaan käytetty vuotuinen summa kyetään säästämään jo neljän diabetestapauksen ehkäisyllä. On tutkittu, että neuvontaan sijoitettu raha saadaan takaisin tuottojen kera jo saman vuoden aikana. (Vasankari & Kolu 2018)

Kansallisena tavoitteena on, että liikuntaneuvontaa on tarjolla jokaisessa Suomen kunnassa ja palvelun tulee täyttää sille asetetut suositukset. Liikuntaneuvonnan tulisikin olla jokaisen kuntalaisen saatavilla.

PALVELUKETJUSTA TUKEA

Liikuntaneuvonta on osa kokonaisvaltaista elintapaohjausta. Se on yksilöllistä, ammattilaisen antamaa ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan.

Liikuntaneuvonnan ympärille rakentuu palveluketju, jonka kautta terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tunnistetaan ja ohjataan liikuntaneuvontaan. Yleisimmin palveluketjusta vastaa kunnan liikuntapalvelut yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon ja paikallisyhdistysten kanssa. Liikuntaneuvonta voidaan sopia järjestettäväksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kautta.