Hyvinvointia kylille

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry starttaa Hyvinvointia kylille -hankkeen. 

Hanketta rahoittavat Oulun seudun Leader, Pohjois-Pohjanmaan Ely sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry. 

Hankkeen toteutusaika on 04/2024–06/2026. 

Hanke toteutetaan Kempeleen, Iin, Muhoksen, Oulun, Pudasjärven ja Utajärven kunnissa, toiminnan keskittyessä ensisijaisesti harvemmin asutuille alueille. 

Hankkeen tavoitteena on tukea ihmisten toimintakykyä ja kotona asumista liikunnan avulla, vahvistaa harvaanasuttujen alueiden ihmisten yhteisöllisyyttä tapahtumien avulla ja kohdata ihmisiä heidän omassa arkiympäristössään. Hankkeen toiminnalla tuketaan kyläläisten innostusta oman kylän liikuntapalveluiden kehittämiseen ja verkostomaiseen toimintaan. Hankkeen toiminnoista hyötyvät kylien asukkaat liikunnan saavutettavuuden, kylätoiminnan elävöittämisen ja yhteisöllisyyden kasvamisen myötä. Hyvinvointia kylille -hankkeessa järjestetään kylän tarpeista lähteviä liikkumista ja hyvinvointia edistäviä tapahtumia ja kampanjoita. Hankkeen toimintaa tullaan järjestämään kylätaloilla, kouluilla ja muissa helposti saavutettavissa ympäristöissä. Toiminnot on suunniteltu kylien tarpeiden mukaisesti niin, että ne on helppo ottaa käyttöön kohderyhmittäin. Kylille on tarjolla Kunnon Mummola -tapahtumakokonaisuus, useamman kylän kesken liikuntakampanja digitaalisella alustalla ja lisäksi nuorille tuotetaan sporttitapahtumia yhteistyössä urheiluseurojen kanssa.