PoPLi ry

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi) ry on vuonna 1995 perustettu, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella toimiva liikunnan asiantuntijajärjestö. PoPLi tukee maakunnassa toimivia liikunta- ja urheilualan järjestöjä, erityisesti urheiluseuroja ja tekee vaikuttamistyötä erityisesti kuntien 
suuntaan.

PoPLin toiminta jakautuu neljään toimialueeseen: seuratoiminta, lasten ja nuorten liikunta, aikuisliikunta sekä liikuntavaikuttaminen. Tärkeimmät työskentelymuotomme ovat kouluttaminen, tiedottaminen, kehittämis- ja vaikuttamistyö 
sekä yhteistyö liikuntaa lisäävissä ohjelmissa ja hankkeissa. 

PoPLi vaikuttaa maakunnallisiin hyvinvointipäätöksiin antamalla lausuntoja ja toimimalla aktiivisesti alueellisissa verkostoissa ja työryhmissä.

PoPLi toteuttaa ydintoimintaansa tukevaa hanketoimintaa. Lisätietoa hankkeista