Kaikille lasten liikuttajille

LIIKUNTALEIKKIKOULU -Laatua ja monipuolisuutta pienten lasten liikuntaan

Liikuntaleikkikoulu, tutummin Liikkari, on valmis konsepti, jonka avulla urheiluseurat ja yhdistykset voivat tarjota laadukasta harrastustoimintaa 2-6 -vuotiaille lapsille. Liikuntaleikkikoulua voidaan toteuttaa myös varhaiskasvatuksessa. Liikuntaleikkikouluissa alle kouluikäiset lapset pääsevät tutustumaan turvallisesti liikunnan harrastamiseen. Uudistetussa Liikkarissa ikäluokat ovat muuttuneet. Uusissa materiaaleissa tuntimallit ovat jaettu 2-3 -vuotiaiden Perheliikkariin, 4-5 -vuotiaiden Liikkariin ja 6 -vuotiaiden Liikkariin.

Liikuntaleikkikoulussa liikutaan monipuolisesti ja laadukkaasti lasten liikunnan asiantuntijoiden luomien materiaalien avulla. Liikuntaleikkikoulun sisältö on rakennettu lasten liikunnallisen kehityksen vaiheet huomioiden. Toiminnassa tärkeää on lapsilähtöisyys, monipuolisuus ja leikillisyys. Ohjaajakoulutuksessa teemoina ovat mm. leikinkehittely, liikunnan perustaitojen kehittyminen sekä liiketekijöiden ja erilaisten ohjaustapojen käyttö osana monipuolista lasten liikuntaa. Koulutukseen voi osallistua jo 16-vuotiaana ja toimia apuohjaajana ryhmässä. Ryhmästä vastaa aina 18 vuotta täyttänyt ohjaaja.

Ohjaajakoulutuksessa osallistuja saa Liikuntaleikkikoulun ohjaajan oikeudet ja käyttöönsä liikuntaohjelmakansion. Kansiosta löytyy:

 • tiivis Liikuntaleikkikoulun teoriaperusta
 • 30 tuntimallia 2-3 -vuotiaiden Perheliikkariin
 • 30 tuntimallia 4-5 -vuotiaille
 • 15 tuntimallia 6 -vuotiaille
 • kehokortit
 • Liikuntaleikit ja välinevinkit -opas, joka sisältää yli 100 uutta leikkiä ja vinkkiä

Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutuksen käyneet voivat tilata Liikuntaleikkikoulun lisämateriaaleja (mm. CD ja kotitehtävävihko) 

Jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan tuhannet lapset ovat osallistuneet Liikuntaleikkikoulu -toimintaan sadoissa urheiluseuroissa, yhdistyksissä ja päiväkodeissa.Tervetuloa mukaan Liikuntaleikkikoulun iloiseen maailmaan!

Lisätietoa⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Liikuntaleikkikoulun esittelyvideo


Lasten liike -ohjaajakoulutus (6h)

Koulutuksessa paneudutaan ohjaajan tehtäviin ja merkitykseen liikuntaan innostajana. Osallistuja saa avaimia positiivisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen sekä hyvin organisoidun ja innostavan liikuntatuokion suunnitteluun. Koulutuksessa tutustutaan aktiivisesti pelaten ja leikkien erilaisiin keinoihin toteuttaa liikuntaa monipuolisesti. Ohjaaja saa Lasten Liike -koulutuksesta erinomaiset perustiedot ja runsaasti käytännön työkaluja kaiille avoimen ja innostavan liikunnallisen harrastustoiminnan suunnitteluun.

Koulutus on suunnattu aloitteleville tai nuorille ohjaajille, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan ohjauskokemusta. Koulutus on erinomainen startti ohjaajan polulle.

Koulutuksen kesto on 6 tuntia sisältäen ennakkotehtävän 1h, kontaktiosan 4h ja pienryhmän verkossa 1h (~1-3kk kontaktiosan jälkeen). Kontaktiosan jälkeen kokemuskorttitehtäviä.

Lasten liike -kokeneet ohjaajat 

Koulutus syventää ohjaajan tietämystä lasten liikunnasta, haastavien tilanteiden ohjaamisesta sekä lasten sisäisen motivaation ja liikunnallisen taitavuuden tukemisesta. Koulutus on suunnattu kokeneille ohjaajille. Ohjaajien aiempia kokemuksia hyödynnetään osana koulutustehtäviä. 

Koulutuksen kesto on 4 tuntia sisäeltäen ennakkotehtävän 1h ja kontaktiosan 3h.

Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa

Koulutus on suunnattu kasvattajille ja liikuntaa ohjaaville toimijoille, jotka työssään kohtaavat erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Koulutuksen tarkoituksena on madaltaa kynnystä järjestää liikuntaa erilaisille osallistujille sopivaksi ja antaa eväitä lapsilähtöisen, erilaiset yksilöt huomioivan liikunnan järjestämiseksi. Jokaisella lapsella on oikeus liikkua, kaikki vain eivät liiku samalla tavalla. Meillä aikuisilla on ratkaiseva rooli, millaisia kokemuksia ja onnistumisia lapsi liikkumisestaan saa.

Koulutuksessa

 • tarjotaan eväitä heterogeenisen ryhmän ohjaamiseen
 • tutustutaan yhteisen toiminnan erilaisiin keinoihin
 • ideoidaan, sovelletaan ja kokeillaan yhdessä kaikille avoimia leikkejä, harjoitteita ja pelejä
 • lähestytään eriyttämistä käytännön liikunnan ohjauksen kannalta
 • haastetaan osallistujaa pohtimaan omien arvojen ja asenteiden vaikutusta

Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa -koulutus on 14 tunnin kokonaisuus. Koulutusta järjestetään tilauksesta.