Tässä on hankkeen osarahoittajan EU:n sosiaalirahaston logot.

Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen


Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hankkeessa parannetaan urheiluseurojen toiminta- ja työllistämisedellytyksiä kehittämällä seurojen digiosaamista ja -palveluita.

Hankkeessa tarjotaan seuratoimijoille digiosaamisen eri alueisiin liittyvää koulutusta sekä toteutetaan seuratoimijoiden käyttöön digioppimisympäristö, joka toimii koulutusalustana ja kanavana digitaalisten palvelujen tuottamisessa. Oppimisympäristö suunnitellaan ja toteutetaan olemassa olevia alustoja hyödyntäen yhteistyössä hankkeeseen valittavien pilottiseurojen kanssa. Oppimisympäristöä pilotoidaan koulutuksissa ja seurojen palvelujen tuottamisessa. Hankkeessa tarjotaan myös seuroille neuvontaa ja tukea oppimisympäristön käyttöön

Kohderyhmänä ovat urheiluseuratoimijat: seurojen hallituksen jäsenet, ohjaajat ja valmentajat PoPLin toiminta-alueella. Hanke kohdistuu myös seurojen jäseniin, seurojen palveluja käyttäviin muihin henkilöihin sekä kunta- ja yhdistystoimijoihin, jotka hyödyntävät seurojen digipalveluja tai tuottavat niitä yhteistyössä seurojen kanssa.

Toteutusaika on 1.11.2021-31.10.2023. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja PoPLi.


Yhteystiedot
Projektivastaava Mirija Holma
etunimi.sukunimi@popli.fi
p. 050 5728 498

Projektityöntekijä Laura Väihkönen
etunimi.sukunimi@popli.fi 
p. 050 3687 456