Koulut ja varhaiskasvtus

Taukoliikunta

Skillilataamosta löydät harjoitteita, jotka kehittävät monipuolisesti perusliikkumistaitoja. Harjoitteita voi hyödyntää paitsi liikuntatunneilla, myös esimerkiksi oppituntien taukoliikuntana. 

Kun jatkuva istuminen puuduttaa, ota avuksi x-breikki!

Liikuntatunnit

Koulu kartalla Apua suunnistus- ja kartanlukutaidon kehittämiseen.

Ekin jumppavideot opastavat havainnollisesti telinevoimistelun saloihin.

Opetukseen | voimisteluklubi

Leikit ja pelit

Nettiä selaamalla, leikkikirjoista ja -oppaista saatat löytää hyviä ideoita. Oletko jo kokeillut Suunnittelen liikuntaa –palvelua? Sivuilta voit etsiä sopivan leikin juuri sinun tarkoitukseesi.

Oletteko koulussa itse ideoineet uusia leikkejä? Järjestäkää ideointikampanja, jossa kerätään leikki-ideoita. Uusien leikkien lisäksi voitte yhdessä miettiä, miten vanhoista tutuista leikeistä voisi tehdä uusia sovellutuksia. Joskus pelkkä leikin nimen muuttaminenkin voi tuoda uutta sykettä jo tutuksi tulleeseen leikkiin. Tuttuja pelivälineitä voi myös yhdistää johonkin toiseen lajiin. Miltä kuulostaisi jalkapallogolf?

Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelma on tuottanut runsaasti ideamateriaalia varhaiskasvattajien käyttöön. Osa materiaaleista on myös tilattavissa maksullisina painoversioina. https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/materiaalit

Innostun liikkumaan -hankkeen materiaalit antavat ideoita motoristen perustaitojen harjoittamiseen sekä motoriikan haasteiden tunnistamiseen ja tukemiseen. http://www.innostunliikkumaan.fi/

Lukuja liikkuen, tavuja touhuten -sivusto antaa vinkkejä ja välineitä siihen, miten varhaisia oppimisvalmiuksia sekä esi- ja alkuopetuksen äidinkieltä ja matematiikkaa voidaan opettaa ja oppia liikkumalla. https://lukujaliikkuen.fi/

Suomen Sydänliiton Neuvokas perhe -toiminta tarjoaa iloa, innostusta ja kannustusta elintapoihin. Materiaaleja voi hyödyntää esimerkiksi vanhempainilloissa. https://neuvokasperhe.fi/