Ajankohtaista hankkeesta

Kolmiloikka tarjoaa digitaitojen koulutusta

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Hanke tullut päätökseensä

31.10.2023


PoPLin toteuttama Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hanke on tullut päätökseensä. Hanke on kehittänyt urheiluseuratoimijoiden digiosaamista ja -palveluita.

Hankkeessa on tarjottu ja toteutettu digitaitojen koulutusta ja järjestetty työpajoja urheiluseuroissa toimiville henkilöille ja samalla kohdattu kymmeniä PoPLin toimialueen urheiluseuroja. Koulutuksissa kuultiin urheiluseurojen toiveita koulutusten sisällöstä ja toteutustavasta ja näihin toiveisiin vastattiin. Koulutukset toteutettiin hybridinä, minkä jälkeen ne muokattiin itseopiskeluun soveltuviksi verkkokoulutuksiksi ja siirrettiin hankkeessa tuotettuun digitaaliseen Moodle-pohjaiseen Liikunta ja urheilu -oppimisympäristöön. Hankkeesta tuotoksena jää toimintaan ja kehittymään kyseinen oppimisympäristö. Koulutukset ovat maksuttomasti tarjolla kaikille ja erityisesti suosittelemme niitä urheiluseuroissa toimiville henkilöille. Koulutusten aiheina ovat:

  1. Viestinnän suunnitelmallisuus ja seuran digitaalinen kyvykkyys
  2.  Toimivat ja tarkoituksenmukaiset kotisivut
  3. Sosiaalinen media työvälineenä
  4. Urheiluseuran sisäinen viestintä, ohjelmistot ja talous
  5. Visuaalinen viestintä

Hankkeessa pilotoitiin myös urheiluseurojen omaa palvelumuotoilua. Mukana olleet urheiluseurat tuottivat oman tuotteensa oppimisympäristöön ja ne ovat siellä kyseisten seurojen hyödynnettävissä.

Linkki oppimisympäristöön: https://liikuntajaurheilu.mmg.fi/ Oppimisympäristöön pääsee kirjautumaan itserekisteröitymällä Suomisport-tunnuksilla, tilaamalla tunnukset PoPLilta tai vierailijana.

Mikäli seurasi on kiinnostunut hyödyntämään maksuttomia koulutusmateriaaleja tai tuottamaan sisältöä oppimisympäristöön, ole yhteydessä PoPLin viestinnän suunnittelijaan Mirija Holmaan. Sähköposti: etunimi.sukunimi@popli.fi, puh. 050 5728 498

Esittelyaikoja varattavissa

21.8.2023


PoPLi toteuttaa Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hanketta, jonka tavoitteena on parantaa urheiluseurojen toiminta- ja työllistämisedellytyksiä kehittämällä seurojen digiosaamista ja -palveluita.

Hankkeen tuotoksena on toteutettu digitaalinen oppimisympäristö, jossa urheiluseuroissa työskentelevien, valmentajien ja vapaaehtoisten on mahdollista hankkia urheiluseuran toiminnassa tarvittavaa osaamista.


Hanke on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että hankkeessa tuotettu oppimisympäristö ja koulutussarja ovat valmiit. Hankkeen projektityöntekijä Laura Väihkönen on ottanut sähköpostitse yhteyttä PoPLin toiminta-alueen urheiluseuroihin oppimisympäristön ja koulutussarjan esittelyajan sopimiseksi. Esittely kestää noin tunnin. Kaikki seurassa toimivat, jotka haluavat, saavat käyttäjätunnukset oppimisympäristöön ja pystyvät niiden avulla opiskelemaan koulutuksia. Koulutukset voi opiskella itselleen sopivana ajankohtana, sillä ne on suunniteltu itseopiskeltaviksi.

Esittelyaikoja on vielä reilusti vapaana ja esittelyt pidetään elo-lokakuun välisenä aikana. Lauraan voi ottaa yhteyttä esittelyajan sopimiseksi joko sähköpostitse tai puhelimitse. Sähköposti: etunimi.sukunimi@popli.fi, puhelin: 050 368 7456.


Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hanke toteuttaa digitaalista palvelumuotoilua yhteistyössä urheiluseurojen kanssa

9.5.2023


Hankkeen alkuvaiheessa pilotoidut digitaitoja kehittävät koulutukset avautuvat urheiluseurojen käyttöön kesäkuussa 2023! Lisäksi Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hankkeessa työstetään kovaa vauhtia urheiluseuroissa digitaalista palvelumuotoilua, tuotteina tullaan näkemään mm. vastuullisuuteen, perehdytykseen sekä liikuntataitoihin liittyviä valmiita tuotoksia. Hankkeen henkilöstö on kouluttanut ja sparrannut osallistuvia urheiluseuroja prosessin aikana, digitaalisen oppimisympäristön käytössä sekä palvelumuotoiluprosessin toteuttamisessa.  

Kesäkuussa Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hankkeen henkilöstö jalkautuu urheiluseuroihin esittelykierrokselle! Tulemme mielellämme kertomaan urheiluseuraanne oppimisympäristöstä ja kouluttautumismahdollisuuksista.

Nyt siis kuulolla, kiinnostaako maksuttomat urheiluseuroille räätälöidyt digitaitojen verkkokoulutukset? Varaappa hankehenkilöstö esittelemään koulutuksia seuraasi!

Ota yhteyttä!

Laura Väihkönen, etunimi.sukunimi@popli.fi tai 050 368 7456

Podcast: aiheena on digitaalisuuden hyödyntäminen seurojen osaamisen kehittämisessä. 

Aiheesta keskustelevat Lappeenrannan Urheilu-Miehet nuorisopäällikkö Katja Jäppinen ja Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen –hankkeen projektivastaava Mirija Holma.

Podcast on osa Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n ja LAB-ammattikorkeakoulun Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys- hanketta ja sen on tuottanut LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijat.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Oppimisympäristö avautuu pian

7.2.2023


Hankkeessa ollaan ottamassa käyttöön digitaalinen oppimisympäristö, johon tulee monipuolisesti koulutuksia urheiluseuroille. Koulutuksia tuottavat PoPLi ja useat muutkin Liikunnan aluejärjestöt. Urheiluseurat voivat myös itse tuottaa sinne koulutuksia tai palveluita, esimerkiksi vaikkapa lajikurssin! Hankkeen aikana tuotetut urheiluseurojen digitaitoja kehittävät verkkokoulutukset tulevat olemaan kaikille avoimia ja maksuttomia. 


Hankkeen koulutukset olivat pidettyjä

4.10.2022


PoPLin Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hankkeen koulutukset saatiin järjestettyä loppuun syyskuun aikana. Hankkeeseen valikoituneelle kahdeksalle pilottiseuralle järjestettiin viestintään ja digiosaamiseen liittyvää maksutonta koulutusta.


Seuroille keväällä tehdyn palvelukyselyn perustella järjestetyissä koulutuksissa oli asiaa viestinnästä, nettisivuista, somesta ja sisäisen viestinnän työkaluista seurojen näkökulmasta. Lisäksi jaossa oli tietoa visuaalisesta viestinnästä ja seurojen digitaalisista talousratkaisuista.

Lisäksi seurat oppivat toistensa käytännöistä mm. käytännön digitaalisissa ratkaisuissa. Yksi pilottiseuroista kertoi muun muassa, miten he ovat saaneet digitaalisen ekosysteeminsä toimimaan tarkoituksenmukaisesti ja huokeasti.

Kyselyn perusteella osallistuneet pitivät koulutuksia hyödyllisinä.


Hankkeen seuraavassa vaiheessa tavoitteena on kehittää digitaalinen oppimisalusta.

"Sen avulla vaikkapa koulutukset ja etävalmennukset ovat helpommin saatavilla ja niitä on helpompi toteuttaa laadukkaasti", sanoo hankevastaava Mirija Holma.

Koulutukset ovat käynnissä


Maailma on mennyt digitaaliseksi, niin myös urheiluseuran pyörittäminen! 


PoPLin Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hankkeessa on edetty vaiheeseen, jossa annetaan mukaan valituille kahdeksalle pilottiseuralle viestintään ja digiosaamiseen liittyvää maksutonta koulutusta. 

Alkuvuodesta suunniteltu koulutuskokonaisuus räätälöitiin seuroille tehdyn palvelukyselyn perusteella. Koulutuksissa on ennen kesälomia asiaa viestinnästä, nettisivuista, somesta ja sisäisen viestinnän työkaluista seurojen näkökulmasta. 
Syyspuolella on jaossa tietoa visuaalisesta viestinnästä ja urheiluseuroja tukevista visuaalisista palveluista. 

Koulutuksissa ovat mukana valitut pilottiseurat. Hankkeen avulla saadaan kuitenkin kehitettyä koko seurakenttää hyödyttäviä toimintamalleja, digipalveluita ja koulutuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa seurojen toiminta- ja työllistämisedellytyksiä.

Hybridimallilla järjestettyihin koulutuksiin on osallistuttu mukavasti. Myös seurojen keskinäinen ajatustenvaihto on antanut uusia virikkeitä. Hankkeen kautta pystymme neuvomaan pilottiseuroja myös yksittäisissä ongelmissa.

Yhteistyössä pilottiseurojen kanssa kehitetyt toimintamallit, käytännöt ja palvelut tulevat koko seurakentän käyttöön. 

Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke tukee ja auttaa monin tavoin urheiluseuroja digitaalisuuden hyödyntämisessä toiminnassaan. Saatavilla on mm. erilaisia maksuttomia koulutuksia ja tukea uusien digitaalisen palveluiden tuottamiseen. 

Kotipitäjä-lehdessä juttu Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hankkeesta

26.1.2022


Seurakyselyn vastauksiaKolmiloikka Urheiluseurojen digitaalisuuteen -hanke käynnistyi tammikuussa 2021 ja heti alkuun selvitettiin Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n alueella toimivien urheiluseurojen digitaalista kyvykkyyttä sekä koulutustarpeita digitaitoihin liittyen.

Urheiluseuroilta kysyttiin seurakyselyn yhteydessä seurojen digitaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Kyselyyn vastasi 44 urheiluseuraa. 

Vastausten perusteella urheiluseurat tarvitsivät eniten tukea ja koulutusta viestintään. Sisällöntuottaminen kiinnosti seuroja ja siinä erityisesti sosiaalinen media. Kiinnostusta herättivät myös videoiden tuottaminen, kuvankäsittely, podcastit sekä verkkosivujen suunnittelu ja toteutus. 

Digitaalisia palveluita ja valmennusalustoja oli käytössä osalla seuroista ja kiinnostusta alustojen käyttöönottoon oli usealla seuralla. Kyselyllä selvitettiin myös etäliikunnan tarjoamista korona-aikana sekä koronan vaikutusta harrastajamääriin. Noin puolet seuroista olivat tarjonneet etäliikuntaa tai etävalmennusta korona-aikana. 75 prosentilla vastanneista urheiluseuroista harrastajamäärät olivat vähentyneen koronan aikana.