Liikkuva koulu

Liikkuvissa kouluissa lisätään liikettä koulupäivään. Tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä.

Liikkuvissa kouluissa esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin. Tärkeää on, että jokainen koulu saa toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan.

PoPLi tukee Liikkuva koulu -kehittämistyötä tekeviä kouluja toiminnan käynnistämisessä ja vakiinnuttamisessa. Haluamme edistää kuntien, koulujen ja 3. sektorin toimijoiden yhteistyötä, jotta jokaisella peruskouluikäisellä olisi mahdollisuus liikkua tunti koulupäivän ja tunti iltapäivän aikana. Liikkuva koulu -tukitoimenpiteiden toteuttamiseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.