Nuorille toimintaa kylille

Hanke on päättynyt


Hankkeen tavoitteena on:

  • edistää nuorten hyvinvointia parantamalla liikunnallisia harrastusmahdollisuuksia kylillä, joilla harrastustoimintaa on vähemmän
  • lisätä nuorten osallisuutta harrastustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä saada nuoria toimijoita mukaan yhdistysten toimintaan
  • tarjota yhdistyksille tukea nuorten tarpeista lähtevän matalan kynnyksen harrastustoiminnan kehittämiseen

Hankkeessa kartoitetaan tarpeita toiminnalle, toteutetaan työpajoja, järjestetään liikunnanohjaamiseen, viestintään ja yhdistystoimintaan liittyvää koulutusta sekä järjestetään lajikokeiluita. Liikunnallista harrastustoimintaa käynnistetään toiveiden pohjalta yhteistyössä nuorten, paikallisten yhdistysten, urheiluseurojen, harrastusjärjestöjen ja kuntien kanssa.

Kohderyhmänä ovat Nousevan Rannikkoseudun alueella asuvat 13-25-vuotiaat nuoret. Toiminta kohdistuu myös alueen urheiluseuroihin, yhdistyksiin, järjestöihin ja kuntiin.

Hanke toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston ja Nouseva Rannikkoseutu Leaderin rahoituksella. Hankkeen toteuttamisaika on 1.3.2022-30.6.2023.Yhteystiedot

Projektivastaava

Oona Kylmälä
Puh. 050 367 8386
etunimi.sukunimi@popli.fi