Eloa ja iloa kylille

Eloa ja iloa kylille -hanke lisää ikäihmisten mahdollisuuksia omatoimiseen kotona asumiseen, ja lisääntyneet lähipalvelut helpottavat kaikkien kylällä asuvien arkea. Kyläpalvelukeskuksissa järjestettävät yhteisölliset tapahtumat luovat turvallisuutta kylällä asumiseen, vähentävät yksinäisyyttä sekä lisäävät kyläläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Palvelupäivät pitävät sisällään hyvinvointi-, virkistys- ja lähipalveluita kyläpalvelukeskuksiin (esim. kylätalo) yhteistyössä paikallisten palvelutuottajien, yhdistysten, julkisen sektorin toimijoiden sekä asukkaiden kanssa. Palvelupäivät toimivat myös kylien olosuhteiden ja mahdollisuuksien esittelytilaisuuksina kunta- ja kaupunkikeskuksissa asuville.

Hankkeen tavoitteet:

  • Tuottaa hyvinvointi-, virkistys- ja lähipalveluita kotona asuville ikääntyneille sekä muille kyläläisille yhteistyönä eri toimijoiden kanssa
  • Edistää kylien elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia
  • Levittää Eloa ja iloa kylille –toimintamalli hankealueelle sekä juurruttaa muita hyväksi havaittuja toimintamalleja.

Kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan 22 kunnan maaseutualueilla asuvat ikäihmiset ja muut kyläläiset.

Hanketta toteutetaan Maaseuturahaston tuella 1.1.2022 - 30.9.2024. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


Yhteystiedot

Projektivastaava

Tanja Löytynoja
Puh. 050 356 5144
etunimi.sukunimi@popli.fi

Projektityöntekijä

Teemu Hukkanen
Puh. 050 379 9662
etunimi.sukunimi@popli.fi