NOVA2-hanke päättynyt

2.9.2021

PoPLin ja ODL Liikuntaklinikan yhteinen NOVA2 – Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla -hanke päättyi elokuun lopussa. Hankkeessa toimittiin reilun kolmen vuoden ajan Oulun, Muhoksen, Pudasjärven, Iin ja Raahen alueella ja kohdattiin satoja nuoria, työpajojen henkilöstöä, kunnan nuoriso- ja liikuntatoimen edustajia, seura- ja yhdistystoimijoita sekä vapaaehtoisia henkilöitä. Lämpimät kiitokset kaikille hankkeen toimintaan osallistuneille!

NOVA2-hankkeessa toteutettiin useita koulutuksia kokemusliikuntaan, arkiaktiivisuuteen, hyvinvointiin, elintapoihin ja työkykyyn liittyvistä teemoista. Koulutusten kautta lisättiin nuorten parissa toimivien ohjaajien osaamista sekä kehitettiin työpajaliikuntaa yhdessä nuorten ja työpajojen ohjaushenkilöstön kanssa. Hankkeessa järjestettiin ideakilpailuja, joiden myötä toteutettiin kokeiluprojekteja vähän liikkuvien nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämiseksi ja matalan kynnyksen liikuntatoiminnan käynnistämiseksi seurojen, yhdistysten ja kuntien yhteistyönä. Nuorten liikkumisen tukemiseksi suunniteltiin liikuntakaveritoiminnan malli ja käynnistettiin liikuntakaveritoimintaa. Puolivuosittain järjestettiin hankekuntien toimijoiden yhteisiä kuntafoorumeja hankkeen ajankohtaisista teemoista yhteistyön kehittämiseksi ja hyvien käytäntöjen jakamiseksi. Hankkeen vaikuttavuutta arvioimalla kehitettiin hankkeen toimintaa ja edistettiin toimintojen juurruttamista.

Materiaalit, työkalut ja toimintamallit

NOVA2-hankkeen loppujulkaisuun on koottu hankkeessa kehitetyt toimintamallit, työkalut ja hyvät käytänteet. Lisäksi tekstin lomassa on nuorten kommentteja lajikokeiluista ja kokeiluprojektien onnistumistarinoita. Julkaisu on suunnattu erityisesti nuorten parissa toimiville ohjaajille tietopaketiksi matalan kynnyksen liikuntatoimintaan sekä kaikille toiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Kannattaa tutustua! Loppujulkaisua on saatavana rajallinen määrä myös painettuna, joten halutessasi voit noutaa oman kappaleesi Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n toimistolta Oulusta.

Loppujulkaisun lisäksi hankkeessa kehitetyt materiaalit ja työkalut, kuten Liikkumisen kortit, Etäliikuntakirja ja Lajien soveltamisen kortit, löytyvät pdf-muodossa PoPLin verkkosivuilta www.popli.fi/hankkeet/materiaalit/. Hankkeen tuloksiin voit tutustua myös lyhyen videon kautta.

Hankkeen toimintamalleja on arvioitu osana Sokra-koordinaation ja ESR TL5 -hankkeiden yhteistä Osallisuuden palaset -kehittämistyötä ja julkaistu Innokylässä:

Hanketta toteutettiin 1.6.2018 – 31.8.2021 Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja sitä rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat. 

Hankkeen jälkeen

NOVA2-hankkeen verkkosivut https://www.popli.fi/hankkeet/nova2/ ja somekanavat (FB ja IG @nova2hanke) säilyvät vuoden loppuun saakka. Materiaalilinkki toimii myös sen jälkeen.

NOVA2-hankkeelle ei ole tiedossa jatkoa, mutta hankkeen keskeiset teemat sisältyvät soveltuvin osin PoPLin ja ODL Liikuntaklinikan toimintaan myös jatkossa. 

Liikuntakaveritoiminta jatkuu Oulussa SPR Oulun osaston ja ODL vapaaehtoistoiminnan yhteistyönä. Tulevista liikuntakaverikoulutuksista löydät tietoa: https://vapaaehtoiset.punainenristi.fi/ ja www.odl.fi/vapaaehtoistoiminta.  

Hyvinvointia ja liikettä jatkoon!