NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

Tässä on hankkeen osarahoittajan EU:n sosiaalirahaston logot.

NOVA2-hanke lähestyy päätöstään!

Katso video hankkeen toiminnasta ja tuloksista tästä.

NOVA2-hankkeen tavoitteena on

  • vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla
  • luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä
  • tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Kohderyhmänä ovat 15–29-vuotiaat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevat nuoret sekä välillisesti urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja vapaaehtoiset henkilöt.

Hanke kohdentuu Oulun, Raahen, Pudasjärven, Muhoksen ja Iin alueelle.

Toteutusaika on 1.6.2018 – 31.8.2021.

Toteuttajina ovat Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja ODL Liikuntaklinikka.

Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Tanja Löytynoja
Puh. 050 356 5144
etunimi.sukunimi@popli.fi

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa @nova2hanke