NOVA2 - Nuorille osallisuutta ja toimintakykyä kokemusliikunnalla

Tässä on hankkeen osarahoittajan EU:n sosiaalirahaston logot.

NOVA2-hanke on päättynyt 31.8.2021!

Katso video hankkeen toiminnasta ja tuloksista tästä.

NOVA2-hankkeen tavoitteena oli

  • vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten osallisuutta ja toimintakykyä matalan kynnyksen liikuntatoiminnan avulla
  • luoda edellytyksiä nuorten koulutukseen ja työelämään siirtymiselle ja ehkäistä näin syrjäytymistä
  • tukea kuntia, urheiluseuroja ja paikallisia yhdistyksiä sote- ja alueuudistuksessa nuorille kohdennettujen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

Kohderyhmänä olivat 15–29-vuotiaat työn, koulutuksen ja harjoittelun ulkopuolella olevat nuoret sekä välillisesti urheiluseurat, liikuntapalveluja tarjoavat yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja vapaaehtoiset henkilöt.

Hanke kohdentui Oulun, Raahen, Pudasjärven, Muhoksen ja Iin alueelle.

Toteutusaika oli 1.6.2018 – 31.8.2021.

Toteuttajina olivat Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry ja ODL Liikuntaklinikka.

Hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja sitä rahoittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, PoPLi ja ODL sekä hankkeeseen osallistuvat kunnat.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Tanja Löytynoja
Puh. 050 356 5144
etunimi.sukunimi@popli.fi

Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa @nova2hanke

(Somet ovat auki vuoden 2021 loppuun.)