!NTO-kampanjamateriaalit

!NTO-kampanjamateriaalien avulla voi lisätä liikettä koulupäivään niin ala- kuin yläkouluissa. Kampanjan toteutukseen pääsevät mukaan niin oppilaat kuin henkilökuntakin. Kampanjaan liittyen koululla toteutetaan neljä teemaltaan erilaista liikkumiseen ja istumisen vähentämiseen kannustavaa jaksoa lukuvuoden aikana. Kampanjamateriaalit tarjoavat virikkeitä ja ideoita jaksojen suunnitteluun.

OPPILAIDEN TEHTÄVÄT KAMPANJALUKUVUODEN AIKANA

  • suunnittelevat ja toteuttavat kampanjaviikon ohjelman, jota voidaan toteuttaa välitunneilla ja mahdollisesti oppitunneilla (esim. taukoliikunta)
  • sama oppilasryhmä voi suunnitella koko lukuvuoden 4 teemaviikkoa tai vastuuta suunnittelusta voidaan jakaa eri ryhmille (ja tukena toimiville vastuuopettajille)

HENKILÖKUNNAN TEHTÄVÄT KAMPANJALUKUVUODEN AIKANA

  • huomioivat kampanjaviikon teeman oppitunneilla ja hyödyntävät kampanjan tarjoamia vinkkejä ja ideoita liikkeen lisäämiseksi oppitunneille
  • osallistuvat mahdollisuuksien mukaan oppilaiden tempauksiin ja tapahtumiin
  • oppilaiden suunnittelun tukena on hyvä olla yksi tai useampi vastuuopettaja, joka mahdollistaa oppilaiden ideoiden toteutumisen ja tiedottaa muita opettajia oppilaiden suunnittelemista tapahtumista ja tempauksista.

KAMPANJAN TUKIMATERIAALI:

  • julisteet muistuttamaan oppilaita ja henkilökuntaa kampanjasta
  • tulostettavat ja täytettävät lukujärjestykset, jotka auttavat aikataulun laatimisessa ja tapahtumien sekä tempausten markkinoinnissa
  • vinkkivideot ja muut ideamateriaalit tarjoavat ideoita kampanjajaksolle ja haastavat kokeilemaan uusia juttuja välitunneilla ja oppitunneilla

Pyydä kampanjamateriaali itsellesi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen elina.leinonen@popli.fi

Kampanjan on suunnitellut Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry. Kampanja on osa OKM:n tukemaa ”Lisää liikettä iltapäiviin ja aktiivisuutta koulupäiviin” -hanketta.

!NTO-kampanjan vuosikello