Uutta buugia Liikkuva koulu -toimintaan

Työpajassa pureudutaan juuri teidän koulunne liikkuvan arkeen. Työkaluna hyödynnämme nykytilan arviointia. Sen avulla pääsemme kiinni, mitkä käytänteet ovat juurtuneet koulunne toimintaan ja mitkä osa-alueet kaipaavat kehittämistä ja uusia ideoita. 

Työpaja on pääosin toiminnallinen. Menetelmät ja vinkit ovat sellaisia, jotka opettaja pystyy ottamaan käyttöön ja muokkaamaan omaan työhönsä sopiviksi. Työpajassa käytämme myös teknologiaa liikkumisen lisäämisen mahdollistajana. Työpajassa työstetään hyvinvoinnin vuosikello.