Motoristen taitojen havainnointi (3h)

Motoristen perustaitojen havainnointi ja tukeminen -koulutus tarjoaa käytännönläheisen tietopaketin lapsen motoristen perustaitojen kehittymisestä ja niiden merkityksestä lapsen kokonaiskehitykselle. Koulutus on suunnattu erityisesti esi- ja alkuopetuksen opettajille. Koulutus antaa opettajalle valmiuksia havainnoinnin toteuttamiseen päivittäisessä työssä lasten parissa sekä ideoita taitojen kehittämiseen niin luokassa kuin liikuntatunnilla. Tavoitteena on, että opettajan tietotaito vahvistuu lasten motoristen perustaitojen oppimisen tukijana sekä jokapäiväisen liikkumisen ja iloisten oppimiskokemusten mahdollistajana. Kuva: Tero Takalo-Eskola