Ajankohtaista hankkeesta

Koulutukset ovat käynnissä


Maailma on mennyt digitaaliseksi, niin myös urheiluseuran pyörittäminen! 

PoPLin Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hankkeessa on edetty vaiheeseen, jossa annetaan mukaan valituille kahdeksalle pilottiseuralle viestintään ja digiosaamiseen liittyää maksutonta koulutusta. 

Alkuvuodesta suunniteltu koulutuskokonaisuus räätälöitiin seuroille tehdyn palvelukyselyn perustella. Koulutuksissa on ennen kesälomia asiaa viestinnästä, nettisivuista, somesta ja sisäisen viestinnän työkaluista seurojen näkökulmasta. 
Syyspuolella on jaossa tietoa visuaalisesta viestinnästä ja urheiluseuroja tukevista visuaalisista palveluista. 

Koulutuksissa ovat mukana valitut pilottiseurat.Hankkeen avulla saadaan kuitenkin kehitettyä koko seurakenttää hyödyttäviä toimintamalleja, digipalveluita ja koulutuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa seurojen toiminta- ja työllistämisedellytyksiä.

Hybridimallilla järjestettyihin koulutuksiin on osallistuttu mukavasti. Myös seurojen keskinäinen ajatustenvaihto on antanut uusia virikkeitä. Hankkeen kautta pystymme neuvomaan pilottiseuroja myös yksittäisissä ongelmissa.

Yhteistyössä pilottiseurojen kanssa kehitetyt toimintamallit, käytännöt ja palvelut jaetaan tulevat koko seurakentän käyttöön. 


Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanke tukee ja auttaa monin tavoin urheiluseuroja digitaalisuuden hyödyntämisessä toiminnassaan. Saatavilla on mm. erilaisia maksuttomia koulutuksia ja tukea uusien digitaalisen palveluiden tuottamiseen.