Liikkuva koulu -työpaja (peruskoulut)

Miten saamme kaikille työyhteistön jäsenille onnistumisen, innostumisen ja osaamisen tunteen, kun puhumme koulupäivän liikunnallistamisesta?

Tämä työpaja haastaa työyhteisöä tarkastelemaan koulu- ja työpäivän aikaisen liikkumisen vaikutuksia koko kouluyhteisön (oppilaat ja työntekijät) hyvinvoinnin kannalta, sekä tuo esille keinoja toiminnan kehittämiseksi.

Työpajan keskeiset teemat:

  • liikunnan ja oppimisen välinen yhteys
  • koulukohtainen kehittämistyö
  • koulupäivän liikunnallistamisen keinot
  • henkilökunnan osallisuus koulupäivän liikunnallistamisessa
  • henkilökunnan liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen

Työpajassa haetaan osallistujien kanssa keinoja juuri oman koulun toiminnan kehittämiseen. Osallistavien ja keskusteluihin haastavien työtapojen sekä nykytilan tarkastelun kautta luodaan yhteisiä suuntaviivoja tulevalle tekemiselle. Jokainen työpajaan osallistuva pääsee vaikuttamaan yhteisiin valintoihin.

Tämä koko työyhteisölle suunnattu työpaja voidaan toteuttaa esim. yhteistoiminta-ajalla tai veso-koulutuksena. Työpaja voidaan toteuttaa 2-3 tunnin mittaisena.

Tiedustelut ja tilaukset:
Elina Leinonen
p. 040 720 7960
etunimi.sukunimi@popli.fi