Tutustu uuteen etäliikuntakirjaan!

7.1.2021

NOVA2-hankkeen etäliikuntakirja on nyt julkaistu. Etäliikuntakirjan tavoitteena on antaa ohjaajille liikunnallisia etäohjausmenetelmiä nuorten hyvinvoinnin ja työkyvyn tukemiseen. Helposti toteutettavat harjoitteet eivät ainoastaan lisää liikkumista ja vähennä paikallaanoloa vaan harjoitteiden tavoitteena on aina myös nuoren hyvinvoinnin edistäminen. 

Kirjaan pääsee tutustumaan pdf-muodossa hankkeen sivuilta

Kirjat jaetaan NOVA2-hankekuntiin osana etäliikuntakoulutusta, mistä onkin oltu kuntiin yhteydessä. Etäliikuntakoulutus tullaan toteuttamaan myös kaikille avoimena koulutuksena. Koulutus pidettäneen maaliskuun aikana. Tämän koulutuksen kautta myös muiden kuin kuntatoimijoiden on mahdollista saada kirja. Seuraa koulutustiedotteluamme Facebookissa, Instagramissa ja PoPLin tapahtumakalenterissa


Etäliikuntakirjan taustaa

Valtioneuvoston selvityksen mukaan nuorten liikkuminen on koronapandemian myötä vähentynyt merkittävästi. Suurin muutos liikunnan määrässä on tapahtunut nuorilla, jotka ovat liikkuneet vähiten jo ennen pandemiaa sekä nuorilla, jotka kokivat toimintarajoitteita. Liikunnallinen eriarvoisuus on lisääntynyt ja nuoret jakautuvat aiempaa selvemmin paljon ja vähän liikkuviin nuoriin. (Kantomaa 2020)

Koronapandemian aikana yhteiskunnan toimintoja on jouduttu muuttamaan digiohjausta hyödyntäväksi aiempaa enemmän. Digiloikka tapahtui nopeasti ja sekä ohjaajat että nuoret joutuivat ottamaan digiohjauksen hetkessä omakseen. Vaarana oli, että liikkumisen etäohjaukseen ei ollut resursseja ja riittävää osaamista. Valtioneuvoston raportin mukaan koronapandemian aikana liikunnan edistämiseen tähtäävät toimet on kohdistettava erityisesti vähän liikkuviin, toimintarajoitteita kokeviin sekä heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleviin henkilöihin (Kantomaa 2020). Työkyvyn edistämiseen tähtäävissä toimissa, kuten kuntouttavassa työtoiminnassa on jatkossa tärkeää huomioida liikkumisen edistäminen myös poikkeusaikana ja etäohjauksessa. Kantomaa, M. 2020. Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2020:2.