Liikunnan aluejärjestöt edistivät suomalaisten liikkumista ja liikuntaa vuonna 2023

16.4.2024

Liikkumattomuuden ja paikallaanolon kustannukset ovat yhteiskunnalle vuosittain yli 4,7 miljardia euroa. Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku on 244 miljoonaa euroa. Liikkumattomuus altistaa useille yleisille sairauksille. Koko maan kattavat Liikunnan aluejärjestöt toimivat merkittävänä voimana liikunnallisen elämäntavan kehittämisessä yli laji- ja kuntarajojen. Perustehtävänä on edistää hyvinvointia liikunnan ja urheilun avulla. Aluejärjestöt tuovat liikunnan kannalta tärkeitä toimijoita yhteen, kuten kuntia, hyvinvointialueita ja urheiluseuroja.  

 – Aluejärjestöt osallistuivat aktiivisesti valtakunnallisen Liikkuvat-kokonaisuuden edistämistyöhön sekä erilaisiin liikunnan kehittämishankkeisiin. Valtakunnallisesti tilaisuuksiin osallistui viime vuonna yli 200 000 henkilöä ja Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ja Urheilun (PoPLi ry) toimialueen tilaisuuksiin 22 000 henkilöä, toteaa PoPLin aluejohtaja Jussi Ylitalo.  

 – Liikunnassa ja urheilussa ei eletä täysin valtionavun varassa. Esimerkiksi liikunnan aluejärjestöjen vuosittainen tuki on alle 30 prosenttia eli 4 miljoonaa euroa järjestöjen koko 16 miljoonan euron kokonaistulokertymästä. Tämä tuki on kuitenkin moottori, jolla arvokas terveyshaittoja ennaltaehkäisevä työ pidetään käynnissä ja mahdollistetaan 12 miljoonan euron lisäarvon saanti liikunnan kautta yhteiskunnalle, Ylitalo lisää.  

Aluejärjestöjen sydämen asiana liikkumisen ja elinvoimaisen seuratoiminnan edistäminen 

Liikunnan aluejärjestöt vahvistavat seurojen elinvoimaisuutta, edistävät seurojen vastuullista toimintaa sekä lisäävät seuratoimijoiden osaamista. Lisäksi aluejärjestöt kouluttavat ja luovat verkostoja päivittäisen liikkeen lisäämiseksi alue- ja kuntatasolla. Vuonna 2023 panostettiin erityisesti jäsenyhteisöjen ja kohderyhmien tukemiseen. 

 – Ruohonjuuritaso on todella tärkeä. Suomalaisessa yhteiskunnassa liikunnan ja urheilun aseman kehittämisessä on monia haasteita, esimerkiksi liikkumattomuus ja urheiluseurojen tulevaisuus, puhumattakaan kasvavista valtionavustusten leikkauksista. Toteaa Suomen Liikunnan Alueiden kehityspäällikkö Heidi Pekkola huolestuneena. 

Liikunnan aluejärjestöt järjestivät vuoden 2023 aikana noin 20 600 tilaisuutta, joihin lukeutui muun muassa koulutus- ja kehittämistilaisuuksia seuratoimijoille, kuntatoimijoille ja yrityksille. Tilaisuuksissa lisättiin osaamista ja valmiuksia liikunnan edistämiseen eri yhteisöissä. 

Edellisvuosien tapaan aluejärjestöt innostivat ihmisiä liikkumaan päivittäin ja edistivät terveellisiä elämäntapoja. Liikunnan aluejärjestöt ovat palauttamassa toimintakykyä Suomen vahvuudeksi sekä taklaamassa yhteisiä haasteita, joita ovat liian vähäinen liikkuminen ja liikkumattomuus.  

Lisätietoja:  

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry, PoPLi

Jussi Ylitalo, aluejohtaja, jussi.ylitalo@popli.fi, Puh. 045 1606 466

Suomen Liikunnan Alueet ry,

Heidi Pekkola, kehityspäällikkö, heidi.pekkola@alueet.fi,  
Puh. 040 130 4530, www.suomenliikunnanalueet.fi/