PoPLi on Vuoden paikallinen kehittäjä!

29.4.2022

Oulun Seudun Leader palkitsi torstain vuosikokouksessaan Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n Vuoden paikallisena kehittäjänä.


Palkinnon vastaanottivat Iissä järjestetyssä kokouksessa PoPLin aluejohtaja Esko Hassinen ja aikuisliikunnan kehittäjä Ilkka Kurttila.

Oulun Seudun Leader perusteli palkitsemista sillä, että PoPLi on aktiivinen, maakunnallinen toimija, joka on toteuttanut vuosina 2015-2022 kolme Oulun Seudun Leader ry:n rahoittamaa hanketta.

”Toteutetut hankkeet ovat palvelleet laaja-alaisesti eri kohderyhmiä Oulun Seudun Leader ry:n toiminta-alueella. Hankkeiden järjestämään toimintaan on osallistunut yhteensä huimat 14 573 henkilöä, jonka perusteella hankkeille on ollut selvä tarve toiminta-alueella”, Oulun Seudun Leader perustelee.

PoPLi on jatkossakin mukana maaseudun kehittämisessä. Eloa ja iloa kylille -hanke tuottaa maaseudulle hyvinvointi-, virkistys- ja lähipalveluita kotona asuville ikääntyville sekä muille kyläläisille. Nuorille toimintaa kylille -hanke taas parantaa liikunnallisia harrastuksia paikkakunnilla, joilla nuorille on tarjolla vähemmän harrastustoimintaa.

Ikka Kurttila ja Esko Hassinen seisovat kunniakirjan kanssa.
Ilkka Kurttila ja Esko Hassinen ottivat torstaina Iissä vastaan Oulun Seudun Leaderin myöntämän tunnustuksen.

Palkitsemisen perusteluita

Yhdistyksistä hyvinvointia -hankkeessa järjestettiin yhdistystoiminnan hallintoon ja kehittämiseen liittyviä koulutuksia sekä liikunnallisia koulutuksia, hankkeessa muun muassa koulutettiin lasten liikuntakerhojen ohjaajia. Hanke jatkuu tämän vuoden heinäkuun loppuun.

Kyläkisälli -hankkeessa järjestettiin harvaan asutulla maaseudulla erilaisia liikuntakokeiluja yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa, järjestettiin terveyden edistämiseen tähtääviä luentoja ja koulutuksia sekä tapahtumia, jotka aktivoivat kylää ja lisäsivät kylän yhteisöllisyyttä

Hyvinvointitupa -hankkeessa vierailtiin kylillä järjestäen terveyttä ja hyvinvointia tukevia tapahtumia eli Hyvinvointitupia. Terveys- ja hyvinvointipalveluita tarjottiin kyläläisille lähellä heidän omaa arkiympäristöään: kylätaloilla ja -kouluilla tai muissa helposti saavutettavissa matalankynnyksen paikoissa. Hanke toteutettiin kokeilupilottina Pudasjärvellä.

Oulun Seudun Leadein PoPLille myöntämä Kunniakirja Vuoden paikallinen kehittäjä.