PoPLi auttaa urheiluseuroja digihaasteissa

7.1.2022

Juuri alkaneen Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hankkeen puitteissa tarjotaan seuratoimijoille digiosaamisen eri alueisiin liittyvää koulutusta. 

Lisäksi seuratoimijoiden käyttöön luodaan digioppimisympäristö, joka toimii koulutusalustana ja kanavana digitaalisten palvelujen tuottamisessa. Toiminnalla pyritään parantamaan urheiluseurojen toiminta- ja työllistämisedellytyksiä kehittämällä seurojen digiosaamista ja -palveluita.

Kohderyhmänä ovat monenlaiset urheiluseuratoimijat PoPLin toiminta-alueella: seurojen hallitusten jäsenet, ohjaajat ja valmentajat. Digiosaamisen kehittämisestä ja oppimisympäristöstä hyötyvät myös mm. seurojen jäsenet, seurojen palveluita käyttävät henkilöt sekä kunta- ja yhdistystoimijat, jotka tuottavat tai käyttävät seurojen digipalveluita.


Haluatko pilottiseuraksi?

Oppimisympäristö suunnitellaan ja toteutetaan olemassa olevia alustoja hyödyntäen yhteistyössä hankkeeseen valittavien pilottiseurojen kanssa. Oppimisympäristöä pilotoidaan koulutuksissa ja seurojen palveluiden tuottamisessa.

Lähetämme alueen urheiluseuroille seurojen digiosaamista kartoittavan kyselyn. Siihen vastaamalla voi vaikuttaa hankkeen aikana toteutettavien koulutusten sisältöön ja hankkeen puitteissa rakennettavaan oppimisympäristöön. Pilottiseurat valitaan kevään 2022 aikana.

”Pilottiseurana saatte ensimmäisenä käyttöönne uuden oppimisympäristön sekä maksutonta digikoulutusta ja -neuvontaa. Tervetuloa mukaan”, sanoo hankkeen projektivastaava Mirija Holma.


Kolmiloikka urheiluseurojen digitaalisuuteen -hankkeen toteutusaika on 1.11.2021-31.8.2023. Hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston tuella, ja sitä rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja PoPLi.