Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi

16.11.2023

Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumi kokosi yhteen liikunta- ja hyvinvointialojen asiantuntijoita teemalla hyvinvointia kuntaan liikunnalla. Kempeleen Linnakangassalissa kuultiin 15.11.2023 ajatuksia herättäviä asiantuntiapuheenvuoroja, loistavia kulttuuriesityksiä ja tapahtumatorilla pääsi tutustumaan alueen toimijoiden palveluihin sekä toimintaan. 

Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry:n aluejohtaja Jussi Ylitaloa kuultiin Hyvinvointifoorumissa pariinkin kertaan ja puheenvuoron pitivät myös Hyvinvointia kuntaan liikunnalla -hankkeen projektivastaava Eeva-Leena Ylimäki ja seura- ja yhdistyskehittäjä Juha Laukka, PoPLi. Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan liiton myöntämällä AKKE -rahoituksella.


HYTE-kerroin positiivisempaan suuntaan

Hankkeen tavoitteena oli selvittää liikunnan nykytila PoPLin toimialueeseen kuuluvissa Pohjois-Pohjanmaan kunnissa, joissa sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueille. Keskeisenä tavoitteena oli myös lisätä kuntatoimijoiden tietämystä ja osaamista HYTE-kertoimesta ja siihen liittyvistä liikunnan indikaattoreista. Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa kuntien toimintamalleihin, jotta HYTE-kerroin kehittyisi positiivisempaan suuntaan ja sitä kautta saatava rahoitus ohjautuisi paremmin liikuntatoimintaan.

Hyvinvointia kuntaan liikunnalla -hankkeessa on toteutettu selvityksiä ja vertailuja kuntien päätöksentekorakenteista liikunnan näkökulmasta. Vertailuissa on huomioitu kuntien liikuntaolosuhteet, kuten matalan kynnyksen liikuntatarjonta sekä tulevaisuuden liikuntaolosuhteiden investointisuunnitelmat. Tuloksena on valtavasti kerättyä liikunta- ja hyvinvointi-informaatiota kuntien hyvinvointikertomuksista, TEAviisareista ja muista liikuntatietoa sisältävistä lähteistä. 


Kehittämistoimintaan tukea

Juha Laukka totesi puheenvuorossaan kuntien hyvinvointikertoimien liikunnan osalta olevan parannettavissa toimenpiteillä, jotka ovat kunnissa helposti toteutettavissa. PoPLin kuntakumppanuus tarjoaa tukea mm. vuosittaisten seurafoorumeiden koolle kutsumiseen. Esimerkiksi tämä on toimenpide, jolla voidaan vaikuttaa HYTE-kertoimen pisteytykseen. 

Hyvinvointifoorumissa jaettiin hyvinvointiteko 2023 -tunnustus Vaalan kunnalle toiminnasta kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edistämiseksi. Ensi vuonna Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointifoorumiin kokoonnutaan Vaalassa. 
Kuvassa seura- ja yhdistyskehittäjä

Juha Laukka, PoPLi