Blogi: Nuorille toimintaa kylille

27.10.2022

Pienen kylän kasvattina tiedän, että nuorille on vähemmän mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen harvaan asutuilla alueilla. 


Siinä missä kaupunkiseuduilla ja kuntakeskuksissa nuorilla on vara valita harrastuksensa ja harrastuspaikkansa, taajamien ulkopuolella ei ole aina tarjolla nuorille sopivia liikuntamahdollisuuksia. Tämän takia maaseudun lapset ja nuoret osallistuvat vähemmän esimerkiksi urheiluseuratoimintaan kuin kaupunkialueiden lapset. Aihepiiri on muutenkin tärkeä, sillä nuorten liikkuminen vähenee merkittävästi murrosikään tultaessa.


Hanke tuo toimintaa ja toimintamalleja

Keväällä alkaneen PoPLin Nuorille toimintaa kylille -hankkeen tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia parantamalla liikuntamahdollisuuksia alueilla, joilla harrastustoimintaan on vähemmän tarjolla.

Kun nuoret otetaan mukaan harrastustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen ja tehdään yhteistyötä esimerkiksi kuntien, urheiluseurojen ja nuorisovaltuustojen voidaan saada paljon aikaan! Toiminnan edetessä saamme edistettyä harrastustoimintaa kylillä, mutta myös luotua toimintamalleja ja käytäntöjä, joita voidaan käyttää jatkossa laajemminkin nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi liikunnan keinoin.

Hankkeeseen valikoitui Nousevan Rannikkoseudun Leader-ryhmän alueelta mukaan neljä vireää kylää: Parhalahti, Alpua, Murto ja Luohua. Näiden lisäksi mukana on Lumijoen kunta. Hanke kestää vielä vuoden päivät, joten ehdimme saada toivottavasti paljon aikaan!


Nuorten näköistä toimintaa

Haluamme varmistaa, että toiminta kylillä lähtee nimenomaan nuorten omista tarpeista ja olemme ottaneet heidät mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Hankkeen projektivastaavana kannustan nuoria käynnistämään toimintaa omaehtoisesti. Opastan mm. lisärahoituksen hakemisessa esimerkiksi kylän liikuntapaikkojen kunnostamiseen.

Harrastusmahdollisuuksien lisääminen ei aina tarvitse suuria panostuksia. Keväällä tekemilläni kyläkierroksilla lapset ja nuoret toivoivat muun muassa koripallokorien sekä jalkapallomaalien verkkojen uusimiseksi. Lisäksi lähes kaikilla kylillä haaveiltiin omasta skuutti- ja skeittiparkista.

Kylillä tullaan järjestämään liikuntaa matalalla kynnyksellä, jotta mahdollisimman moni innostuu tulemaan mukaan. Erilaisten lajikokeilujen kautta lapsille ja nuorille tarjotaan mahdollisuuksia kokeilla kiinnostavia lajeja omalla kotikylällä. Lajikokeilut aloitettiin jo kesällä. Esimerkiksi Murron kylällä Oulun Jousimiehet tarjosi mahdollisuuden kokeilla jousiammuntaa. Harrastustoimintaa ja lajikokeiluja järjestetään yhdessä paikallisten urheiluseurojen ja yhdistysten, kuten 4H:n kanssa.

Tuemme toiminnan järjestämistä myös lisäämällä osaamista. Tarjoamme muun muassa koulutuksia ohjaajille. Olisi hienoa, jos nuoret innostuisivat myös liikunnan ohjaamisesta ja hankkeen avulla voitaisiin edes jollain tavalla vastata urheiluseurojen ohjaajapulaan. Näin nuorille tulisi luontevasti enemmän mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa kylillä!Blogin kirjoittaja:

Oona Kylmälä

PoPLin Nuorille toimintaa kylille -hankkeen projektivastaava

Terveystieteiden maisteriopiskelija