Blogi: Minä kaadu en koskaan?

15.11.2023

Ikääntyneiden kaatumiset ovat hyvin yleisiä, sillä joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa. Aiempi kaatuminen altistaa myös uudelle kaatumiselle. Kaatumisesta voi seurata hyvin hankaliakin vammoja, kuten lonkkamurtuma. Vammoista aiheutuu kärsimystä kaatuneelle ja kustannuksia yhteiskunnalle. Sairaalahoitojaksojen määrä kasvaa sen mukaan, mitä vanhempi kaatunut henkilö on. 


Kaatumisen riskitekijät

Kaatumisen riskitekijät voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan esimerkiksi liikkumiskykyyn ja sairauksiin liittyviä tekijöitä. Ulkoisilla tekijöillä taas tarkoitetaan esimerkiksi kävelypintoja ja valaistusta.  

Hyvä uutinen on se, että kaatumisia voidaan ehkäistä puuttumalla kaatumisen riskitekijöihin. Tehokkain yksittäinen kaatumisen ehkäisykeino on liikuntaharjoittelu. Erityisesti lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu ehkäisevät kaatumisia, sillä lihaskunnon avulla liikkumiskyky varmistuu ja tasapainon ollessa kunnossa, esimerkiksi horjahduksesta ei seuraa kaatumista. Hyvä lihastasapaino auttaa myös ryhdin ylläpitämisessä. Pienikin lihaskunnon kohennus auttaa toimintakyvyn ylläpitämisessä, kuten esimerkiksi tuolilta tai sängystä nousemisessa. UKK-instituutin liikkumisen suosituksessa 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien suositellaan harjoittelevan sekä tasapainoa että lihasvoimaa kaksi kertaa viikossa.  

Muita keinoja vaikuttaa kaatumisriskiin on monipuolinen ja riittävän usein tapahtuva syöminen. Erityisesti proteiininsaanti on ikääntyneillä tärkeää, sillä se edesauttaa lihasmassan ylläpitoa ja kehittämistä. Proteiinia saadaan mm. maitotuotteista, lihasta, kalasta, kanasta, palkokasveista sekä kananmunasta ja niitä olisikin syytä nauttia jokaisella aterialla. Lisäksi riittävä nesteensaanti on tärkeää ja sitä voi seurata esimerkiksi kannun tai pullon avulla. Kannu tai pullo täytetään vedellä aamulla ja iltaan mennessä sen tulee olla tyhjä. D-vitamiinin saanti on myös tärkeää ja ikääntyneiden suositellaan syövän D-vitamiinia ympäri vuoden, sillä se ehkäisee luiden haurastumista ja sitä kautta murtumia. 


Kodin vaaranpaikat

Kotona kaatumisriskiin voi vaikuttaa tarkistamalla kodin vaaranpaikat. Mattoihin voi kaatua, mikäli ne liikkuvat, kun niiden päälle astuu tai ne voivat repsottaa nurkista. Maton alle voi laittaa liukuesteen tai ottaa sen kokonaan pois. Sekä päivä- että yöaikaiseen valaistukseen tulee kiinnittää huomiota, jotta kotona näkee riittävästi siellä liikkuessa. Yövalo voi olla kätevä hankinta, mikäli yöaikaan tarvitsee käydä esimerkiksi vessassa. Tällöin ei tarvitse laittaa kirkkaita valoja päälle vaan yövalo antaa riittävän näkyvyyden kotona liikkumiseen. Jos esimerkiksi wc-pöntöltä nouseminen on hankalaa, voi asennuttaa turvakaiteen wc-pöntön viereen, jolloin siitä saa tukea ylös noustessa. Näölläkin on merkitystä kaatumisten ehkäisyssä, sillä riittävän näkökyvyn avulla tasapainon säilyttäminen on helpompaa. Sen vuoksi mahdollisten silmälasien puhtaana pitäminen on tärkeää. Heikentynyt kuulo voi aiheuttaa säikähdyksen ja horjahtamisen, kun ei esimerkiksi kuule takaapäin tulevaa ajoneuvoa tai pyörää riittävän ajoissa. Mikäli kuulo on alentunut ja ei tahdo kuulla muiden ihmisten puhetta kunnolla, kuulo on syytä tarkistuttaa ja tarvittaessa hankkia kuulolaite. Ulkona liikkuessa jalkineisiin kannattaa panostaa, sillä hyvin istuvat kengät ja pitävät pohjat helpottavat liikkumista. Talveksi käyttöön on hyvä ottaa nastakengät, jotta liukastumiset vähenevät. 

Omaa tai läheisesi kaatumisriskiä voit arvioida UKK-instituutin kaatumisvaaran arviointilomakkeella, joka löytyy osoitteesta: https://ukkinstituutti.fi/liikkumisen-turvallisuus/kaatumisten-ehkaisy-ammattilaisille/materiaalia/kaatumisseula/  

Minä kaadu en koskaan -hanke on PoPLin toteuttama kaatumisten ehkäisyhanke. Hankkeen projektivastaavana toimii blogin kirjoittaja Laura Väihkönen. Hankkeessa järjestetään ikääntyneille suunnattuja tapahtumia, joiden tavoitteena on kaatumisten ehkäisy. Tapahtumat ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tapahtumat ja lisätietoa löydät PoPLin tapahtumista sekä hankkeen sivuilta. Hanketta rahoittaa Oulun kaupunki.


Tutustu hankkeeseen https://www.popli.fi/hankkeet/mina-kaadu-en-koskaan/ 

Blogin kirjoittaja:

Laura Väihkönen

Minä kaadu en koskaa -hankkeen projektivastaava