Liikuntaneuvonnalle valtakunnalliset suositukset

19.4.2021

Liikuntaneuvonnan parissa toimivat ammattilaiset ovat saaneet suositukset työn toteuttamiseen, 
yhteistyöhön ja arviointiin. Niillä pyritään parantamaan sekä yhtenäistämään kunnissa ja maakunnissa tarjottavan liikuntaneuvonnan laatua ja sen myötä vahvistamaan liikuntaneuvonnan vaikutuksia. Suositukset auttavat rakentamaan liikuntaneuvonnan palveluketjua sekä linjaavat, mitä prosessissa tapahtuu. Valtakunnalliset suositukset on kohdennettu erityisesti liikuntaneuvonnan toteuttajille sekä kehittäjille. Koska laadukas liikuntaneuvonta vaatii monialaista yhteistyötä, suositukset koskevat laajasti eri ammattiryhmiä. 

Valtakunnallisena tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa on suositusten mukaista liikuntaneuvontaa, ja 
jokainen saa tukea liikunnallisen elämäntavan löytämiseen. Päämääränä on, että vuoteen 2025 mennessä 
kaikissa kunnissa ja/tai hyvinvointialueilla toteutuu poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta. 

Suositusten perusteluna on Sanna Marinin hallitusohjelman tavoite edistää hyvinvointia ja vähentää 
eriarvoisuutta. Keinona on ehkäistä kansansairauksia sekä lisätä matalan kynnyksen elintapaohjausta ja 
muita ennaltaehkäiseviä toimia. Perusteluna ovat myös Liikuntapoliittinen selonteko ja valtioneuvoston 
periaatepäätös hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä. 


Asiantuntijayhteistyön tulosta 

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset on laadittu yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän 
kanssa. Työn pohjana ovat tutkittu tieto, asiantuntijatyö sekä kenttätyöstä ammennetut hyvät käytännöt ja 
kokemukset. 

Liikkumattomuuden kustannukset ovat korkeat ja tavoitteellinen liikuntaneuvonta on keino vähentää 
liikkumattomuudesta syntyvää taloudellista taakkaa sekä lisätä hyvinvointia. Työ liikuntaneuvonnan 
edistämiseksi koetaan tärkeäksi ja ajankohtaiseksi, ja niinpä useat organisaatiot ja yhteistyötahot ovat 
sitoutuneet levittämään tietoa suosituksista ja puhumaan asian puolesta. 

Suositukset pähkinänkuoressa: 
1. Liikuntaneuvonnan tulee olla laadukasta. 
2. Neuvojalla tulee olla riittävä osaaminen. 
3. Liikuntaneuvonnan tulee olla tavoitteellista. 
4. Liikuntaneuvonnan tulee olla yksilöllistä ja vaiheittain etenevää. 
5. Liikuntaneuvonnan palveluketju rakennetaan vain poikkihallinnollisella yhteistyöllä. 
6. Liikuntaneuvontaa tulee arvioida. 
7. Kirjaamisen ja tilastoinnin tulee olla osa liikuntaneuvonnan arviointia. 


Lisätiedot: 
Sari Kivimäki, kehittämispäällikkö, Liikkuva aikuinen -ohjelma 
puh. 0400 247 444 
sari.kivimaki@liikkuvaaikuinen.fi 


Jyrki Komulainen, ohjelmajohtaja, Liikkuva aikuinen -ohjelma 
puh. 0500 542 193 
jyrki.komulainen@liikkuvaaikuinen.fi 


Liikuntaneuvonnan suositukset kokonaisuudessaan: 
https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-content/uploads/2021/03/Liikuntaneuvonnan_suositukset_FINAL.pdf