Liikunnan ja urheilun tietopaketti kuntapäättäjille

6.10.2021

Liikunta on kunnissa entistä tärkeämmässä osassa. Yhteiskunnallisten haasteiden ja rakennemuutosten myötä liikunnan yhteiskunnallinen merkitys on yhä suurempi. Lisäksi sote-uudistuksen myötä liikunnan 
suhteellinen rooli kuntapäätöksenteossa kasvaa.

Tästä liikuntajärjestöjen kokoamasta tietopaketista (kts. alempana) löydät hyödyllistä tietoa liikunnan edistämiseen omassa kunnassasi. Tietopaketti on tarkoitettu kaikille kuntapäättäjille, erityisesti liikunnasta vastaavien lautakuntien jäsenille, avuksi ja innoitukseksi liikunnan ja urheilun edistämiseen.

Liikuntajärjestöjen osaaminen ja asiantuntemus on kuntapäättäjien käytettävissä, joten järjestöjen puoleen voit aina kääntyä. Suomen Olympiakomitea ja paikalliset liikuntajärjestöt antavat mielellään vinkkejä liikunnan ja urheilun kehittämiseen ja toivovat tiivistä yhteistyötä kuntapäättäjien kanssa. 

Liikunnallista valtuustokautta! 

Jan Vapaavuori 
Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja


(Saateteksti on lyhennelmä tietopaketin esipuheesta s. 4.)