Lasten ja nuorten mieluisaan ja maksuttomaan harrastamiseen 17 miljoonaa euroa

10.6.2021

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 17 miljoonaa euroa 235 kunnalle harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi. Avustusta myönnettiin yhteensä 226 hankkeelle. Avustusten tavoitteena on järjestää lapsille ja nuorille mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteyteen. Avustuksella mahdollistetaan harrastuksia lukuvuodeksi 2021-2022. Harrastussisältöjä valittaessa kuullaan lasten ja nuorten toiveita.

Harrastamisen Suomen mallissa pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia harrastusten avulla. Mallin ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat perusopetuksen vuosiluokat 1−9. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia lisäksi sekä yksityisen että kolmannen sektorin edustajat. Tarkoituksena on mahdollistaa harrastusten järjestämiseksi tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on koonnut harrastusten järjestäjistä listan verkkosivuilleen: Harrastustoimijoiden yhteystietolista, (pdf)

Lasten ja nuorten kuulemisen perusteella laadituissa harrastuslukujärjestyksissä korostuivat erilaiset liikunta-, musiikki-, taide- sekä digitaitoja vahvistavat kerhot. Myös paikalliset erityispiirteet ja harrastusmahdollisuudet näkyivät harrastusvalikoimassa. Lisäksi harrastusten järjestämisen ohella Harrastamisen Suomen mallissa korostuu etsivä harrastustoiminta, jonka tavoitteena on saattaa harrastusta vaille olevat lapset ja nuoret harrastusten pariin. Kunnat saavat toteuttaa etsivää harrastustoimintaa parhaaksi katsomalla tavalla.


Myönnetyt harrastamisen Suomen mallin avustukset alueittain

Suomen mallin toteuttamiseen jaettiin yhteensä 17 043 200 euroa. Avustusta haettiin aluehallintovirastolta lähes 25 miljoonaa euroa. Linkin takaa näet aluehallintoviraston alueelleen myöntämät avustukset:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto,: avustusta myönnettiin 2 160 000 euroa 26 hakijalle.


Lisätietoja:

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen, p. 0295 017 663

Suunnittelija Tapio Taskinen p. 0295 017 589

etunimi.sukunimi@avi.fi


Alkuperäinen uutinen: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69911483