Lajien soveltamisen korteille tarvetta?

2.6.2021

NOVA2-hanke on toteuttamassa lajien soveltamisen kortit nuorten matalan kynnyksen liikuntaan, ohjauksen tueksi. Kortit sisältävät vinkkejä liikuntatilanteiden ja lajien muokkaamiseksi niin, että taitoerot tasoittuvat ja jokaisen osallistujan on mahdollista saada onnistumisen kokemuksia. 

Esimerkiksi lentopallossa peliä voidaan helpottaa vaihtamalla pallo hitaammin liikkuvaan pehmeään ja kevyeen palloon kuten ilmapalloon. Nuorten osallisuutta toiminnan suunnittelussa voidaan puolestaan edistää esimerkiksi osallistamalla nuoria erilaisten toimintaympäristöjen kuten peliratojen rakentamiseen. 

Lajien soveltamisen kortit valmistuvat elokuussa 2021. NOVA2-hanke järjestää korteista kiinnostuneille tunnin mittaisen etäperehdytyksen, jossa tutustutaan kortteihin ja vaihdetaan ideoita lajien soveltamiseksi. Etäperehdytyksiä järjestetään tarvittaessa useampia. 

Tällä lyhyellä kyselyllä (4 kysymystä) selvitämme urheiluseurojen ja yhdistysten tarvetta maksuttomille lajien soveltamisen korteille ja kiinnostusta osallistua etäperehdytykseen. Vastaathan kyselyyn 15.6. mennessä. 

Kyselyyn pääset tästä