Eloa ja iloa kylille -hanke starttasi

3.1.2022

Eloa ja iloa kylille -hanke lisää ikäihmisten mahdollisuuksia omatoimiseen kotona asumiseen tarjoamalla uudenlaisia lähipalveluita kylillä, kuntakeskuksissa ja myös hybriditapahtumissa koko PoPLin toimialueella 22 kunnassa.

Kevään 2022 aikana kartoitetaan halukkaita kyliä starttaamaan oman kylän palvelupäivien suunnittelu ja toteutus. Ensimmäiset viisi kylää pääsevät aloittamaan syksyllä 2022. Sisällöt suunnitellaan yhdessä hankkeen toimijoiden kesken. Hankkeessa järjestetään myös pop-up -tapahtumia ympäri maakuntaa.

Maaseuturahaston tuella toteutettavaa hanketta toteutetaan 1.1.2022 - 30.9.2024. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen projektivastaavana toimii Tanja Löytynoja sekä projektityöntekijänä Teemu Hukkanen.

Lisätietoja hankkeesta ja siihen osallistumisesta saa Tanja Löytynojalta, tanja.loytynoja(at)popli.fi