Blogi: Liikunta voi olla leikin asia, sen vähentyminen ei

30.11.2022

Olemme PoPLilla onnellisessa asemassa, sillä teemme työtä, jolla on aidosti vaikutusta yksilöiden ja sitä kautta yhteiskunnan hyvinvointiin.


Koen työni lasten ja nuorten liikunnan kehittäjänä tärkeäksi, sillä alle puolet lapsista ja nuorista liikkuu suosituksia vähemmän. Jotta lasten ja nuorten elämään saadaan lisää liikettä, tarvitaan osaamista, innostamista, rakenteita sekä toimintaa.

Liikkumattomuus ei ole leikin asia, mutta liikunta itsessään voi olla sitä. Kun luodaan syvempi katse itse leikkiin, voidaan päästä myös liikunnan juurille. Aiemmassa työssäni varhaiskasvatuksen opettajana leikki näytteli suurta osaa työssäni. Lapsi on luontaisesti aktiivinen varhaislapsuudessa ja fyysistä aktiivisuutta tulee leikin lomassa. Sanoisin, että leikki on itse asiassa avain liikuntaan.


Välitunneilla avautuu liikunnan ovi

Leikeillä on oma paikkansa lasten ja nuorten liikunnan koulutuksissa. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnatuissa koulutuksissa aikuisille annetaan lisäideoita liikunnan toteutukseen ja avataan näkökulmia lasten liikkumiseen erilaisten leikkien avulla. Kouluihin tehtävässä yhteistyössä on ollut ilo huomata, kuinka toiminnallisuus on alkanut juurtumaan opetukseen. Sen lisäksi, että lapset saavat opetuksen lomassa liikettä, välitunneilla avautuu liikunnan ovi. Liikunnan lisäämisessä välitunneilla PoPLi on ollut apuna muun muassa Välkkäri-koulutusten avulla. Koulutuksissa lapset pääsevät harjoittelemaan myös ryhmän vetäjänä toimimista sekä ennen kaikkea leikkimään ja luomaan uusia leikkejä! Tärkeänä näkökulmana liikkumiseen on omien vahvuuksien ja mielekkään tavan liikkua löytäminen, lapsilla ja nuorilla nämä löytyvät vain kokeilemalla.


Liikkumattomuus huolestuttaa

Valitettavaa on, että tilastojenkin valossa liikkumattomuutta on liikaa ja se on huolestuttavaa. Liikuntaan liittyvät päätökset vaikuttavat mahdollisuuksiin paljon. Lasten ja nuorten liikunnan edistämisen eteen on tehty pitkään työtä monella taholla. Edelleen tämä työ on tärkeää ja paljon on tekemistä, sillä toimintakulttuuri tekee koko ajan muutostaan. Tärkeässä asemassa ovat myös perheet lasten liikunnan mahdollistajina. Pikku Kakkosesta tutuksi tulleessa laulussa lauletaan. ”Älä lopeta leikkimistä, ota mukaan äiti ja iskä!” Yhteisellä liikkumisella on koko perheelle hyvinvointihyötyä ja kauaskantoiset positiiviset vaikutukset.


Kehitämme liikuntamyönteistä toimintakulttuuria

Haluamme olla luomassa liikkuvaa Pohjois-Pohjanmaata, jossa voidaan entistä paremmin. Yksi tavoitteistamme on, että liikunnan merkitys hyvinvoinnin ja kehityksen voimavarana ymmärretään ja tunnustetaan, ja sitä edistetään koko maakunnassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee jo nyt valtakunnallisten liikunnan edistämisohjelmien eli Liikkuvat-kokonaisuuden avulla liikunnallista elämäntapaa eri ikä- ja väestöryhmissä. Kehittämistyön päämääränä on edistää liikuntamyönteistä toimintakulttuuria sekä fyysisen aktiivisuuden suositusten toteutumista varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Tämän ohjelman toteutumista edistämme PoPLilla. Esitän toiveen ja heitän haasteen, että kaikki oppilaitoksen aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppilaitoksiin lähtisivät mukaan Liikkuvat- kokonaisuuteen.

Liikkuvin terveisin Elina

Blogin kirjoittaja:

Elina Leinonen

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä

Kuvassa Lasten-ja nuorten liikunnan kehittäjä Elina Leinonen