Urheiluseura eläköityvien liikuttajana

  • 11.9.26.10.2023
  • Webinaari

PoPLi  kannustaa paikallisia liikunta- ja urheiluseuroja pohtimaan eläköityvien potentiaalia oman seuran elinvoimaisuuden, uusien harrastajien sekä vapaaehtoistoimijoiden rekrytoinnin näkökulmasta. Ideoita oman toiminnan kehittämiseen on tarjolla syys-lokakuussa järjestettävässä valtakunnallisessa koulutuskokonaisuudessa ”Urheiluseura eläköityvien liikuttajana”. Tervetuloa mukaan!


Urheiluseura eläköityvien liikuttajana


Eliniän piteneminen on tuonut aktiivisia vuosia elinkaaren keskelle. Tämä, kolmanneksi iäksi kutsuttu elämän vaiheen pituus on noin kaksikymmentä vuotta ja sen myötä meillä on aiempia sukupolvia vauraampi, yhä kasvava toimeliaiden eläkeläisten joukko, joka arvostaa hyvää terveyttä, ihmissuhteita ja kiinnostavia harrastuksia. Urheiluseura eläköityvien liikuttajana -koulutuksessa perehdytään eläkkeelle siirtyvien liikkumistottumuksiin sekä pohditaan urheiluseurojen potentiaalia aikuisten ja ikääntyvien monipuolisina liikuttajina ja osallistajina. Koulutuksen aikana tutustutaan ikääntyvien liikunnan laatusuosituksiin sekä mietitään keinoja lisätä jo olemassa olevan tarjonnan vetovoimaa tai tuottaa omaan seuraan uusi liikuntatoiminto, -palvelu tai -tuote.


Koulutus tarjoaa urheiluseuralle työkaluja uuden toiminnan tuotteistamiseen​ sekä vinkkejä halutun kohderyhmän tunnistamiseen ja tavoittamiseen​. Koulutuksessa pohditaan perusteita palvelun tai toiminnan hinnoitteluun, myyntiä ja markkinointia sekä toiminnasta tiedottamista myös seuran sisällä. Koulutus on suunnattu seurajohdolle sekä seuran toiminnan kehittämisestä vastaaville eri puolilla Suomea. Koulutus järjestetään yhteistyössä ESLUn, KesLin ja Ikäinstituutin kanssa osana Liikuttava Suomi -hanketta.


Aika ja paikka: ma 11.9., ti 26.9., ke 11.10. ja to 26.10. klo 18.00–20.00
Hinta: Koulutuksen hinta on 200 euroa/seura, sisältäen 2 osallistujaa/seura.


Ilmoittaudu 31.8. mennessä