Seuran viestintä

Viestintä on hyvän seuran toimivuuden edellytys. Koulutuksessa käydään läpi seuraviestintää eli sisäistä viestintää, mediaviestintää ja kriisiviestintää. Seura voi onnistua myös viestinnässä, mutta se edellyttää selkeää työnjakoa ja sitoutumista viestintään viestin lähettäjänä ja vastaanottajana.


Koulutuksen sisältö:

  • Seuraviestinnän perusasiat suunnittelusta toteutukseen
  • Viestinnän keinot ja kanavat, erityisesti sosiaalinen media
  • Mediaviestintä