Toiminnallinen oppiminen

Liikunnan on tutkimuksissa todettu vaikuttavan myönteisesti lasten koulumenestykseen, tiedollisiin toimintoihin ja oppimiseen. Toiminnallisuus ja liikkuminen ovat lapsille oppimisen välineitä. Toiminnallisuutta voi hyödyntää koulussa kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Pienikin toiminnallinen tai liikunnallinen hetki kesken tunnin rauhoittaa, auttaa keskittymään paremmin sekä lisää tarkkaavaisuutta tuleviin tehtäviin. Liikunnan positiivinen vaikutus koulumenestykseen on havaittu erityisesti matematiikassa. Liikunnallisilla aktiviteeteilla on suuri merkitys aivojen kehittymiseen ja hyvinvointiin sekä sitä kautta myös oppimiseen. Toiminnallisen oppimisen koulutusta on saatavilla sekä ala- että yläkoulun opetushenkilökunnalle

TOIMINNALLISEN OPPIMISEN KOULUTUS (alakoulu)

Kohderyhmä: Esi- ja alkuopetuksessa työskentelevät, 3-6-luokkien opettajat sekä koulunkäynninohjaajat

Kesto: 3h

Hinta: 400 € + koulutusmateriaali 11 €/hlö + kouluttajan matkakulut 

Toiminnallisen oppimisen koulutusta järjestetään pääsääntöisesti tilauskoulutuksena.

Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat:

  • Toiminnalliset menetelmät eri oppiaineissa, käytännön harjoitukset
  • Liikunnan ja oppimisen yhteydet
  • Passiivisuuden purkamisen keinot
  • Toiminnallinen oppimisympäristö
  • Toiminnallisuus työyhteisön yhteisenä toimintatapana


TOIMINNALLISEN OPPIMISEN KOULUTUS (yläkoulu)

Kohderyhmä: Yläkoulun opettajat, koulunkäynninohjaajat

Kesto: 3h

Hinta: 400 € + koulutusmateriaali 11 €/hlö + kouluttajan matkakulut 

Toiminnallisen oppimisen koulutusta järjestetään pääsääntöisesti tilauskoulutuksena. 

Koulutuksen keskeisenä tavoitteena on, että osallistuja

  • tiedostaa toiminnallisten menetelmien hyödyn oppimisen tukena
  • ymmärtää toiminnallisen oppimisen mahdollisuudet omassa työssään
  • saa käytännön vinkkejä toiminnallisista harjoituksista eri oppiaineisiin
  • saa ideoita taukoliikuntaan ja oppimisympäristön muokkaamiseen
  • pohtii toiminnallisuutta työyhteisön yhteisenä toimintatapana


Tiedustelut ja tilaukset:

Lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä 
Elina Leinonen

040 720 7960 
etunimi.sukunimi@popli.fi